Återanställning efter uppsägning pga arbetsbrist

FRÅGA
Har en anställd som för en tid sedan fick gå med anledning av arbetsbrist, nu har läget stabiliserats och vi anställer igen. Denna person vill nu har företrädesrätt till återanställning, men personen har inte varit anställd i 12 månader. Dock var personen inhyrd via ett bemanningsföretag innan hen fick anställning, räknas denna tid med i regeln för anställning om 12 månader? Med vänlig hälsning Sara
SVAR

Hej, pch tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till återanställning regleras i 25 § Lagen om anställningsskydd (LAS).

I 25 § LAS stadgas att arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. För att ha rätt till återanställning förusätts att du dels varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader de senaste tre åren, dels att det inte förflutit mer än 9 månader sedan sin anställning upphörde.


Svaret på din fråga: som arbetsgivare har du ingen skyldighet att anställa personen då det förlutit 12 månader sedan anställningen upphörde (alltså mer än 9 månader).

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91430)