Återanställning efter uppsägning pga arbetsbrist

Har en anställd som för en tid sedan fick gå med anledning av arbetsbrist, nu har läget stabiliserats och vi anställer igen. Denna person vill nu har företrädesrätt till återanställning, men personen har inte varit anställd i 12 månader. Dock var personen inhyrd via ett bemanningsföretag innan hen fick anställning, räknas denna tid med i regeln för anställning om 12 månader?

Med vänlig hälsning Sara

Lawline svarar

Hej, pch tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till återanställning regleras i 25 § Lagen om anställningsskydd (LAS).

I 25 § LAS stadgas att arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. För att ha rätt till återanställning förusätts att du dels varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader de senaste tre åren, dels att det inte förflutit mer än 9 månader sedan sin anställning upphörde.


Svaret på din fråga: som arbetsgivare har du ingen skyldighet att anställa personen då det förlutit 12 månader sedan anställningen upphörde (alltså mer än 9 månader).

Vänligen,

Andrea VrcicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”