Återanställning efter uppsägning

FRÅGA
Hej jag har blivit uppsagd pga av covid-19 den 31maj men med rätt att bli återanställd .Nu har dom anställa folk tillbaka som slutat 31/8och de står att dom har förhandlat med facket om vilka som får åter anställning. Jag personligen tycker de inte ska spela någon roll folket fack man är med i men att jag har anställningsrätt som de står på mitt papper hur gör jag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara frågan om turordning vid återanställning vänder vi oss till Lagen om anställningsskydd (LAS).

Arbetstagare som har sagt upp på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning om de varit anställda under 12 månader i en 3 års period, och rätten till återanställning varar i 9 månader, 25 § LAS. Om du har jobbat där i cirka 1 år totalt under de senaste 3 åren så har du rätt till återanställning.

Om flera personer har blivit uppsagda gäller ordningsreglerna att de som har jobbat längst ska bli återanställda först, 26 § LAS.

Har man företrädesrätt till återanställning enligt uppsägningsavtalet så måste man åberopa denna rätt till arbetsgivaren för att den ska vara giltig, 27 § LAS.

Det finns dock ett undantag i 2 § LAS som ger facket och arbetsgivaren rätt att kringgå reglerna i 25 – 27 § LAS om turordning vid återanställning genom kollektivavtal. Detta är troligtvis det som har hänt, att kollektivavtalet ger arbetsgivaren möjlighet att förhandla med facket exakt om vilka denna vill återanställa. Om de å andra sidan inte finns en bestämmelse i kollektivavtalet som ger arbetsgivaren rätt till detta, så är det en klar överträdelse av LAS.

Vad innebär detta för dig? – Detta innebär att för att kräva din rätt till återanställning så måste du ha anmält denna rätt till arbetsgivaren, du måste vara någon av dem som sagts upp som har jobbat längst för att kunna bli återanställd och undantagen i 2 § LAS ska inte vara tillämpliga för att du ska kunna bli återanställd. Skulle det vara så att du inte har åberopat din rätt till arbetsgivaren, att du inte har jobbat där under längst tid eller att det arbetsgivaren har rätt enligt kollektivavtalet att förhandla om vem dem ska återanställa så finns det dessvärre inte så mycket att göra.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91415)