Åtalsunderlåtelse, unga lagöverträdare

2015-10-03 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag är fundersam gällande 16 § 17 § 2 st lagen (1964:167). Vad gäller detta? 8 kap 2 § brottsbalken
SVAR

Hej och Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lag 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare handlar om specialregler som gäller när den som är misstänkt för ett brott inte har fyllt 21 år, se 1 §.

Av 16 § framgår att om någon begått ett brott innan hen fyllt 18 år så får åklagaren besluta att underlåta åtal. Denna typ av åtalsunderlåtelse kallas för ”straffvarning”. I 16 § påminns också om närliggande regler i rättegångsbalken, som är en annan lag.

Att åklagaren beslutar att underlåta åtal och meddela straffvarning innebär att brottet utreds, men det blir inget åtal och det blir ingen rättegång. Brottet antecknas likväl i belastningsregistret.

I 17 § framgår sedan vad som krävs för att åklagaren ska kunna underlåta åtal. Av 17 § st. 2 framgår att det är möjligt om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande. Detta handlar om fall när det är uppenbart att det handlar om en tillfällig gärning och att det räcker att den unge får en varning genom polisens och åklagarens ingripande.

8:2 Brottsbalken handlar om brottet snatteri. Såvitt jag förstår är det relativt vanligt att åklagaren beslutar att underlåta åtal när det handlar om snatteri.

Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84436)