Åtalsunderlåtelse

2017-09-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,är misstänkt för bedrägeri, väntar på åtal. Har alltså inte blivit dömd ännu men erkänt. Visas detta i belastningsregistret då? Har fått begära ut ett då jag påbörjat nytt arbete inom LSS. Kommer detta stå med i de papperna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Belastningsregistret innehåller bland annat information om de som fått så kallad åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren beslutar att inte väcka åtal mot en person, detta trots att personen i fråga har begått ett brott. Det förutsätts emellertid att det inte råder några tveksamheter om att den misstänkte är skyldig för att åtalsunderlåtelse ska aktualiseras. Brottet ska i princip vara erkänt.

Detta skulle kunna vara fallet för din del, vilket innebär att det finns en chans att brottet syns i belastningsregistret.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?