FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/06/2014

Åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning

Hej! Jag har fått en underrättelse om en förundersökning som läggs ner - gäller ett kontokortsbedrägeri! I motiveringen står: "[Den misstänkte] är åtalad, kommer att åtalas leker strafföreläggande för annan brottslighet. Den påföljd (straff) som då kommer att bestämmas är tillräcklig för att omfatta också den nu aktuella brottsligheten. Samhällets eller enskildas intressen hindrar inte en åtalsunderlåtelse" Jag undrar vad detta betyder? Å läggs inte ytterligare brott på om det tillkommer ytterligare brott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Åtalsunderlåtelse regleras i Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) 20 kap. 7 § och får beslutas t.ex. då den misstänkte begått ett annat brott och påföljden för detta brott gör att påföljd för det nya brottet inte behövs. En förutsättning är att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att åklagaren underlåter åtal. Precis som vid en dom efter rättegång antecknas brottet i belastningsregistret vid åtalsunderlåtelse.

Innebörden av en åtalsunderlåtelse är att åklagaren konstaterar att den misstänkte har gjort sig skyldig till brottet ifråga. I regel har den misstänkte erkänt, men skuldfrågan kan också vara klar på annan grund (Ekelöf Rättegång V s. 163). Är skuldfrågan inte klar saknas förutsättning för åtalsunderlåtelse.

Åtalsunderlåtelse motiveras bland annat av ekonomiska skäl. Ett åtal som inte har någon eller bara liten inverkan på det tidigare utdömda straffet är i vissa fall inte motiverat. Resurserna kan då istället läggas på att utreda annan brottslighet. När det gäller eventuella ytterligare brott går det därför inte att säkert avgöra vilket beslut åklagaren skulle ta. Det beror t.ex. på hur allvarlig den nya brottsligheten är och om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till liknande överträdelser.

En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att förundersökningen är avslutad. Detta krav finns inte vid s.k. förundersökningsbegränsning som regleras i RB 23 kap. 4 a §. Till skillnad från åtalsunderlåtelse förs inte ett sådant beslut in i belastningsregistret. En förundersökningsbegränsning (att lägga ned förundersökningen, som har skett i ditt fall) får göras t.ex. när man kan anta att åtal för brottet inte kommer att ske på grund av reglerna om åtalsunderlåtelse - se RB 23 kap. 4 a § st. 1 p. 2 som hänvisar till åtalsunderlåtelse. Det är så jag förstår motiveringen du återgett. Påföljden för den andra brottsligheten är tillräcklig för att omfatta den nu aktuella brottsligheten, det vill säga din anmälan. 

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo