FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/04/2020

Åtalspreskription vid egenmäktigt förfarande

För 4 år sedan (jag var 20) jobbade jag på posten en sommar och misstog adresserad reklam för vanlig reklam och i slutet på arbetsdagen slängde den reklamen som inte hunnits delas ut. Chefen sa sedan att detta är ett brott som kan gå till domstol och ge en prick i registret. Jag har inte hört från denna chefen på 4 år nu och undrade bara vad det är som gäller i denna situationen? Kan jag fortfarande efter 4 år bli åtalad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Adresserad reklam kan troligen likställas med brev. Att kasta eller förstöra brev kan bedömas som egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §, och straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är även bra att känna till att agerandet att öppna och läsa någon annans post är ett brott enligt brottsbalken 4 kap. 8 §, och kallas brytande av post- eller telehemlighet. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Det brott som hade kunnat vara aktuellt i ditt fall är egenmäktigt förfarande.

Det finns preskriptionstider som åklagare måste förhålla sig till enligt brottsbalken 35 kap 1 § st.1. Åtalspreskription innebär inte förbud mot att väcka åtal, utan mot att påföljd döms ut. Men om en åklagare väcker åtal efter att åtalspreskription inträtt så kan hen göra sig skyldig till obefogat åtal enligt brottsbalken 15 kap. 5 § st. 3. Därför är det osannolikt att en åklagare väcker åtal för brott när åtalspreskription har inträtt.

Preskriptionstiden för att väcka åtal för brottet egenmäktigt förfarande är 2 år, därför har det gått för lång tid för att du ska kunna dömas för brott!

Enligt min bedömning kommer inget åtal att väckas mot dig för brottet egenmäktigt förfarande, vilket var det relevanta brottet enligt omständigheterna som du beskriver. Även om åtal hade väckts tidigare framstår det inte som att du haft något uppsåt till att begå brott vilket hade gjort det svårt att fälla dig.

Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo