Åtalspreskription

2016-12-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Åtalad för grovt rattfylleri samt våldsamt motstånd inträffade augusti 2015, rättegång i tingsrätten Februari 2017, FRÅGAN ÄR om jag blir dömd i tinget för båda brotten samt överklagar till hovrätten finns det risk för brottet våldsamt motstånd kan preskibreras om det inte hinner tas upp till augusti 2017 eller hur räknas detl
SVAR

Tack för din fråga!

Att ett grott preskriberas innebär att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet, detta regleras i 35 kap BrB. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är (35:1 BrB):

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse.Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Preskriptionstiden för brottet räknas oftast från den dag när brottet begicks eller från dagen effekten av brottet inträffade, om det krävs att en effekt ska ha inträffat innan en påföljd får bestämmas (35:4 BrB). Preskriptionen kan avbrytas om gärningspersonen häktas och åtalas, men om gärningspersonen frias efter häktningen eller om åtalet avskrivs så räknas preskriptionstiden från den tidpunkt som fastställts enligt 35:1 och 35:4 BrB.

Det som preskriberas är möjligheten att väcka åtala, vid ett överklagande är du redan åtalad innan åtalspreskriptionen har trätt in. Våldsamt motstånd kommer alltså inte att preskriberas oavsett om det tas upp innan eller efter augusti 2017.

Se 35 kap. BrB, här

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2502)
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?
2020-11-30 Kan rättsliga principer vara motstridiga?

Alla besvarade frågor (86842)