FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB21/05/2013

Åtal för hot

Att sprida att någon mordhotat, stulit,skadat annan person, leva i ett missbruk och finansiera missbruket genom prostitution mm är det tillräckligt för att det skall leda till åtal ? Vad är i så fall rubriceringen? Har jag rätt till rättshjälp om jag anmäler ? Har jag rätt till annat stöd? Tacksam för svar Mvh/Catrin Hedqvist

Lawline svarar

Hej,

Det du beskriver låter som att det kan rubriceras som förtal, vilket återfinns i 5 kapitlet 1 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700 . Det sker om någon har utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.

Enligt 5 kapitlet 5 § måste åtalet väckas av den som blivit utsatt för förtal, dvs. inte av en allmän åklagare. Det innebär att du får driva åtalet på egen hand.

Om du vill anmäla den här personen skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten mot den person du vill anmäla. Närmare beskrivning om vad den här ansökan skall innehålla finns i 47 kapitlet rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K47P1S1 . 

Därefter sker en process och den som förlorar den här processen får stå för sina och den andra partens rättegångskostnader.

Du bör, innan du anmäler, se över om du har en rättsskyddsförsäkring, då det annars kan bli stora kostnader vid eventuell förlust. 

Du kan även i vissa fall ha rätt till målsägarbiträde. Det sker genom en bedömning av tingsrätten om de anser att behov av detta föreligger.

Vänliga hälsningar

Anonym AnonymRådgivare