Asyl på grund av risk för att utsättas för tortyr

Hej

Min bror fick avslag från Migrationsverket vid sin första ansökan. Sen överklagade han till Migrationsdomstolen. Under den tiden fick vi höra att det i hemlandet påbörjats en brottsutredning mot honom där nere. Det är stor risk för honom att bli torterad, förhör osv om han åker tillbaka till hemlandet. Kan den nya situationen kan leda till att Migrationsverket förändrar sitt beslut och får han stanna i Sverige?

Tack för svaret

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL)

Asylskäl i Sverige

I Sverige kan man i dagsläget beviljas asyl som flykting eller som alternativt skyddsbehövande. Flykting är den som på grund av sitt kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en annan samhällsgrupp känner en välgrundad fruktan för att bli förföljd i sitt hemland. Det ska samtidigt saknas skydd mot förföljelsen i hemlandet (4 kap. 1 § UtlL). Alternativt skyddsbehövande är den som vid ett återvändande till sitt hemland löper risk att straffas med exempelvis tortyr eller dödstraff, eller riskerar att skadas på grund av en allvarlig konflikt i hemlandet (4 kap 2 § UtlL).

I din fråga beskriver du att din bror riskerar att utsättas för tortyr eftersom det pågår en brottsutredning mot honom. Denna risk bör kunna innebära att din bror räknas som alternativt skyddsbehövande och kan därför leda till att Migrationsverket ändrar sitt beslut efter ett överklagande.

Bevisbördan i asylärenden

Det är dock viktigt att poängtera att bevisbördan i asylärenden i Sverige ligger på den som ansöker om asyl. Det innebär att det är den ansökande som utgångspunkt behöver bevisa att den exempelvis riskerar att utsättas för tortyr i hemlandet. Migrationsverket har dock samtidigt en utredningsskyldighet, vilket exempelvis innebär att de förväntas att självmant kontrollera hur förhållandena ser ut i det hemland den ansökande kommer ifrån och om det finns grund för den ansökandes påståenden. Det är även viktigt att nämna att det i vissa fall kan vara svårt för en ansökande att kunna bevisa sina påståenden med konkreta uppgifter och att det då faktiskt kan det räcka att personen lämnar en trovärdig berättelse om erfarenheter från sitt hemland.

Slutsats

Risk för att utsättas för tortyr i sitt hemland faller under begreppet alternativt skyddsbehövande, och utgör därför en grund för att kunna beviljas asyl i Sverige. I Sverige är det dock som utgångspunkt den ansökande som behöver bevisa att den har asylskäl. Det är viktigt att påpeka att det aldrig på förhand går att avgöra hur ett fall kommer hanteras i praktiken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000