Arvstvist har vunnit laga kraft - när kan jag börja nyttja fastigheten?

Efter en arvstvist i tingsrätten så har domen nu vunnit laga kraft, när kan man börja nyttja fastigheten?

Arvskifte har ännu ej gjorts!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att arvstvisten har handlat om en fastighet, vilken du nu har fått rätt till. Om domen har vunnit laga kraft har således tiden för överklagan gått ut och domen kan därmed verkställas. Så länge alla parter är överens om detta kan nyttjandet av fastigheten börja med omedelbar verkan.

Om någon motsäger sig ditt nyttjandet av fastigheten är dessutom domen att anse som en exekutionstitel. Detta innebär att du, vid ytterligare problem, kan vända dig till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att få hjälp med vräkning eller ianspråktagande av fastigheten. Rätten är med andra ord på din sida.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo