Arvsrätten förverkas inte på grund av att arvtagarens maka tidigare stulit pengar av den avlidne

2017-03-23 i Arvsordning
FRÅGA
Min sambos far blev bestulen på en stor summa pengar av hans brors fru. Detta polisanmäldes, hade sett henne på övervaknings kamera, vid bankomaten,men ledde inte till något . Detta hände för 6-7 år sen. Nu är pappan avliden den 5/1-17. Min sambo vill reda ut det nu, innan arvet delas ut, har pratat med sin bror,men han låtsas som inget har hänt. Kan man gå tillbaka och kolla polisärendet, hitta bevis..osv ?? Hur går man till väga?? Vi tycker att dom är återbetalning skyldiga, nu om någonsin, dra pengarna från brorsan arv..!! Tacksam för svar..!!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De regler som kommer behandlas finns i ärvdabalken (här), brottsbalken (här) och rättegångsbalken (här).

Sammanfattning
Utifrån de omständigheter du beskriver så kommer fruns stöld inte få en rättslig effekt för fördelningen av pappans arv mellan din sambo och hans bror. Detta kan kännas orättvist men beror främst på att det, som du skriver, är frun som stulit pengarna och hon har ingen arvsrätt efter pappan. Nedan kommer jag att utveckla detta svar..

I första hand har den avlidnes barn rätt till arvet.

När en person avlider är det i första hand dennes barn som ska dela lika på arvet (här). Frun till din sambos bror har alltid inte någon arvsrätt efter deras gemensamma pappa. Det finns ett fall som gör att en persons arvsrätt efter sin förälder försvinner, så blir fallet ifall barnet avsiktligt har dödat sin förälder (här).

Att frun stulit pengar från pappan får ingen arvsrättslig effekt.
Att frun stulit pengar från den avlidne pappan leder givetvis till en orättvis fördelning eftersom den kvarlåtenskap som pappan lämnar efter sig minskar. Att stölden ger denna effekt får dock inte en arvsrättslig effekt vilket beror just på att det inte är frun som är berättigad arv efter pappan och arvsrätten annars endast försvinner i händelse av dödsfallet beror på ett avsiktligt dödande begånget av en arvtagare.

Stölden medför istället straffrättsliga konsekvenser.
I och med att det frun som begått stölden blir konsekvensen i första hand straffrättslig och kopplad till henne i form av att det är hon som är gärningspersonen (här). Ifall en domstol skulle komma fram till att hon är skyldig skulle konsekvensen innebära en någon form av påföljd samt att pengarna ska betalas tillbaka, vilket i sin tur skulle kunna anses medföra en rättvis arvsfördelning.

Ni har rätt att begära ut förundersökningen.
Du skriver att polisanmälan inte ledde till något och jag tolkar det därför som att man valde att lägga ner förundersökningen. En avslutat förundersökning är en allmän handling varför ni har rätt att begära ut den från polisen. Detta är en grundlagsstadgad rättighet (här)

I vissa fall finns det möjlighet att väcka enskilt åtal när åklagaren lägger ner fallet.
Ifall en åklagare väljer att lägga ner ett åtal kan det i vissa fall vara möjligt för den som blivit utsatt för brottet att själv väcka åtal, detta kallas enskilt åtal (här). Eftersom det är pappan som har denna rätt skulle det alltså vara upp till dödsboet efter honom att väcka sådant åtal, något som blir upp till dödsbodelägarna att besluta om. Både din sambo och hans bror är att anse som dödsbodelägare så det är alltså de som får ta ett sådant beslut. Jag vill slutligen uppmärksamma dig på att fruns brott kan vara preskriberat, vilket i så fall innebär att hon inte längre kan hållas ansvarig för det. Preskriptionstiden för ett ”vanligt” stöldbrott (alltså ett brott som inte betecknas som grovt) är nämligen 5 år. Anses brottet som grovt är preskriptionstiden istället 10 år (här).

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och lycka till!

Jenny Vilander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95746)