Arvsrätten för bröstarvingar

2020-12-31 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en hel del riktigt gamla saker som tillhörde min mormor och morfar. Det gäller fotoalbum, böcker, olika dokument såsom betyg och intyg, vissa textilier. De har inget värde, bortsett från att för mig har de förstås ett stort affektionsvärde. Dessa saker har varit i min mors ägo i snart 50 år och nu är de mina. Jag har inga syskon. Nu börjar släkten visa intresse för sakerna, och en släkting har redan varit här och tagit en bok som han menade att han borde få. Jag vill veta om jag har rätt att behålla de här sakerna eller om mina släktingar kan kräva att få dem.Jag måste få vara anonym för att inte riskera att stöta mig med släkten.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att tillgångarna tillhört dina morföräldrar men ägts av din mor tills nu, det framgår inte av omständigheterna om hur dem skiftat äganderätt men i och med att släktingar kräver rätt till tillgångarna utgår jag från att det handlar om att sakerna gått i arv. Jag kommer beskriva arvsordningen i ditt fall för att beskriva hur din rätt ser ut. Jag kommer utgå från bestämmelserna i Ärvdabalkens (ÄB).

När det gäller arv så är bröstarvingar den första arvsklassen, med bröstarvingar menas barn till den avlidne (2 kap.1 § ÄB). Bröstarvingar ska då först ärva från den avlidne och ifall en bröstarvinge går bort ärver dennes barn. Så ifall dina morföräldrar hade flera barn utöver din mor så skulle arvet delas lika på dem också, såvida inte ett testamente förordnat något annat (2 kap. 1§ andra stycket ÄB). Men av frågan framgår att din mor haft tillgångarna i runt 50 år så jag antar att de tillhört henne. Ifall så är fallet ska du enligt den legala arvsordningen ha rätt till din mors arv i och med att du inte har några syskon. Om däremot det funnits fler arvsberättigade, t ex om din mor haft syskon så har dem även rätt till en del av arvet, dock bör en sån rätt hävdas vi själva bouppteckningen. Det finns dock inte tillräckligt med information för att jag ska gå djupare in på det.

Så med förutsättningen att din mor haft äganderätten till dessa tillgångar och inget annat förordnats i ett testamente så är det du som ska ha full arvsrätt utifrån 2 kap. 1§ ÄB.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1590)
2021-04-22 Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?
2021-04-21 Vem ärver när efterarvinge går bort före arvlåtarens efterlevande make?
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

Alla besvarade frågor (91430)