Arvsrätt vid förlovning

2016-03-07 i Arvsordning
FRÅGA
Arvsrätt vid förlovning?Den ene är rik och den andre är fattig. Ärver den förlovade kosingen? Eller gäller vanlig arvsrätt?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom denna fråga både handlar om arv och förlovning kommer jag tillämpa ärvdabalken (Nedan förkortad ÄB; se här) och äktenskapsbalken (Nedan förkortad ÄktB; se här). Enligt 3 kap. 1 § 1 st ÄB (se här) ska kvarlåtenskapen från den avlidne maken tillfalla den efterlevande maken. Genom denna bestämmelse sätts den ”vanliga arvsrätten” åt sidan, vilket bland annat får konsekvensen att de eventuella gemensamma barnen blir berättigade till efterarv enligt 3 kap. 2 § 1 st ÄB (se här). Alltså att de får vänta att få ut sitt arv tills den efterlevande maken dör.

Eftersom bestämmelsen i förra stycket riktar sig mot den efterlevande maken utesluts därför att de som har förlovat sig eftersom de inte är makar i juridisk mening, makar i en juridisk mening är de som har ingått ett äktenskap enligt 1 kap. 1 § 1 st ÄktB (se här). På grund av detta kommer den som var förlovad inte att ärva utan då gäller vanlig arvsrätt. Den vanliga arvsrätten stadgas i 2 kap. ÄB där de som ärver först är bröstarvingarna enligt 2 kap. 1 § 1 st ÄB (se här). Bröstarvingarna är den avlidnes avkomlingar, alltså barn, barnbarn etc.

Det finns däremot en möjlighet för par som har förlovat sig att ärva efter varandra och det görs genom att de upprättar ett inbördes testamente. Ett inbördes testemente är ett testamente där två eller flera personer förordnar till förmån för varandra. I detta fall fungerar detta inbördes testamente att den förlovade ärver sin partner efter dennes död och på så vis sätts den ”vanliga arvsrätten” ur spel.

Svaret på din fråga blir således att förlovade som huvudregel inte ärver efter varandra, utan då krävs det att de är makar. Om de inte gifter sig och ändå vill ärva efter varandra måste de upprätta ett inbördes testamente. Vi på lawline hjälper att skriva testamenten, vänligen se länken nedan.

Testamente

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1496)
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?
2020-10-22 Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

Alla besvarade frågor (85288)