Arvsrätt vid flera särkullbarn och inbördes testamente

Vi vill skriva ett inbördes testamente, och be våra särkullbarn avstå från att ta ut sin arvslott direkt. Vi har ingen enskild egendom.

Vi är gifta har 3 särkullbarn var, och 2 gemensamma barn, alltså 8 barn totalt,

vad händer nu, när en av oss går bort enligt ovanstående förutsättningar?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel har makar arvsrätt efter varandra framför gemensamma barn, sk. bröstarvingar. Om makarna har barn som inte är deras gemensamma (sk. särkullbarn) så har dessa dock rätt att få ut sin arvslott direkt, vilket framgår av ÄB 3:1 st. 1. Detta eftersom de är bröstarvingar till den som går bort och därför är närmaste arvingar enl. ÄB 2:1. Ett särkullbarns rätt till arvslott kan inte testamenteras bort genom ett inbördes testamente och det finns heller ingen möjlighet att på detta sätt skjuta upp deras arvsrätt. Enda möjligheten är om särkullbarnet själv väljer att avstå sin arvslott till förmån för efterlevande make enl. ÄB 3:1 st. 1 och ÄB 3:9.

Om ni inte har skrivit ett inbördes testamente och en av er går bort så kommer kvarlåtenskapen från den maken att fördelas lika mellan de 5 barnen som är dennes bröstarvingar, se ÄB 2:1. De arvslotter som tillhör de två barnen som är gemensamma kommer då att tillfalla efterlevande make med förtur enl. ÄB 3:1 st. 1 och de två barnen får då rätt till efterarv när sedan efterlevande make går bort. De tre särkullbarnen som tillhör den döde maken har då rätt att direkt få ut sina arvslotter. De har också möjlighet att avstå dessa enligt ovan och isåfall går även dessa till efterlevande make och de tre särkullbarnen har även de rätt till efterarv när efterlevande make dör.

Om ett inbördes testamente har upprättats som inskränker särkullbarnens arvsrätt så har de rätt att jämka testamentet enl. ÄB 7:3. Detta innebär att de har rätt att direkt få ut sin laglott, vilket enl. ÄB 7:1 är hälften av arvslotten, medan de två gemensamma barnens arv tillfaller efterlevande make på samma sätt som enligt ovan.

Viktigt att notera är också efterlevande makes skydd i basbeloppsregeln som framgår av ÄB 3:1 st. 2. Denna regel ger efterlevande make rätt till att tillsammans med egendom från bodelningen, samt ev. enskild egendom, få egendom som motsvarar 4 x prisbasbeloppet (4 x 44 300 kr). Denna rätt går före särkullbarnens arvsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är också välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning