Arvsrätt vid dödsfall av bröstarvingar

En dam 95 år gammal avlider. Hon efterlämnar två avlidna söner.

Den ena brodern har en dotter den andra en hustru.

Fråga: Vem ärver vad? Förutsatt att det inte finns något testamente.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagreglering

När man utreder vem som har arvsrätt finns regleringen av detta i 2 kapitlet Ärvdabalken. Här stagas att det finns tre arvsklasser, och regelverket fungerar så att för att nästa arvsklass ska bli aktuell måste den förra uttömmas helt. Vidare har den första arvsklassen företräde framför den andra, och den andra företräde framför den tredje.

I vårt fall finns en dotter till en bröstarvinge, vilken omfattas i den första arvsklassen, i enlighet med 2 kap. 1§ Ärvdabalken. Detta innebär att hela arvet tillfaller bröstarvingens (den ena sonens) dotter.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex HallströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo