Arvsrätt vid adoption

2016-04-25 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver ett bortadopterat barn sin biologiska mamma?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om adoption finns i Föräldrabalken kap. 4. Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken.

Arvsrätt vid adoption

När ett barn adopteras bort så innebär detta att barnet därmed enligt lagen endast har släktskap med sina adoptivföräldrar enl. Föräldrabalken 4 kap. 8 § 1 st. Detta innebär att barnet inte längre är närmsta arvinge (s.k bröstarvinge) till den biologiska modern och därför inte har någon arvsrätt till hennes kvarlåtenskap enl. Ärvdabalken 2 kap. 1 §.

Testamente

Däremot finns det möjligheter för den biologiska modern att testamentera kvarlåtenskap till ett bortadopterat barn. Förutsättningarna för att upprätta ett Testamente finns i Ärvdabalken Kap. 9 och Kap. 10. Utgångspunkten vid testamentering är att personen som vill testamentera (testatorn) är fri att bestämma hur denne vill göra med sin kvarlåtenskap. Att observera är att denna rätt begränsas om testatorn är gift eller har bröstarvingar eftersom dessa har särskild rätt till arvet enl. Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Ett testamente måste följa vissa bestämda formkrav enl. Ärvdabalken 10 kap. 1 § för att det ska vara giltigt.

Slutligen; ett bortadopterat barn kan som utgångspunkt inte ärva av sin biologiska mor. Däremot kan modern testamentera kvarlåtenskap till barnet, förutsatt att rätten att skriva testamente inte är begränsad enligt ovan.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp.

Mvh

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1622)
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående

Alla besvarade frågor (93198)