Arvsrätt - träda i bröstarvinges ställe

2020-03-18 i Arvsordning
FRÅGA
Min far är avliden sen många år tillbaka, min farmor lever och hennes son tillika min farbror.När min farmor avlider ärver jag något efter henne enligt någon rangordning? Ex min farmor äger en bostadsrätt.Det jag ville komma till, hade min far levt hade han ju ärvt efter sin mor (min farmor).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess bestämmelser om arvsrätt. Lagen hittar du här .

I 2 kap. 1 § 1 st. ÄB framgår att närmaste arvingar till den avlidne är dennes bröstarvingar, d.v.s den avlidnes barn. I detta fall är bröstarvingarna din farbror och far (om han vore i livet). I bestämmelsens andra stycke framkommer dels att arvlåtarens barn får lika stor del av arvet vardera, dels att om ett barn är avlidet träder dennes barn i dess ställe. Detta betyder i klarspråk att du kommer att träda i din fars ställe och ha rätt till 50 % av kvarlåtenskapen (då ni är två personer som delar på kvarlåtenskapen). Detta kallas för istadarätt.

Observera dock att bröstarvinges rätt är underordnad makes arvsrätt, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta betyder att om din farmor är gift vid hennes bortgång går arvet i första hand till den efterlevande maken.

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1482)
2020-09-28 Den legala arvsrätten
2020-09-27 Särkullbarnens rätt till arv, efter en förälders död
2020-09-27 Fråga om arvsrätt och god man/förvaltare
2020-09-26 Vem ärver bortgången förälder?

Alla besvarade frågor (84485)