Arvsrätt som syskonbarn

2017-01-02 i Arvsordning
FRÅGA
Har man arvsrätt till en avliden farbror om pappan är halvbror till den avlidne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur arvsrätten ser ut i detta fall beror på vilka familjemedlemmar den avlidne farbrorn efterlämnade.

Om farbrorn vid sin bortgång efterlämnade en fru så ärver hon all sin mans egendom med försteg, detta framgår av Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1§. Om farbrorn och hans fru har barn tillsammans ärver dessa först när även frun (alltså mamman till barnen) har avlidit, ÄB 3 kap 2§. Denna regel kan ses som en slags skyddsregel för den efterlevande maken/makan. Syftet är att förstärka den efterlevandes ekonomiska ställning och garantera att han eller hon får ”sitta i orubbat bo”.

Det finns tre olika arvsklasser. Barnen tillhör alltså den första arvsklassen, eftersom att de har den bästa arvsrätten (efter den efterlevande maken/makan), detta framgår av ÄB 2 kap 1§. Om farbrorn har barn som är vid liv vid hans död ärver de alltså all kvarlåtenskap, dvs den egendom som ska fördelas vid arvskiftet.

Om vi antar att farbrorn inte har några barn så har han alltså inga arvingar i den första arvsklassen. Då får man gå vidare och se om det finns arvingar i den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen ingår den avlidnes mamma, pappa, syskon och syskonbarn, ÄB 2 kap 2§. Även här ska dock noteras att en eventuell efterlevande maka ärver med försteg. Om vi antar att alla arvingar i den andra arvsklassen är vid liv så ärver som huvudregel den avlidnes mamma och pappa hälften var. Om det inte finns några föräldrar vid liv ärver istället deras barn, alltså den avlidne farbrorns syskon. I det fall något av syskonen inte är vid liv ärver istället dennes barn.

I ditt fall rör det sig om en farbror som endast har en gemensam förälder med sin bror. I detta fall har brodern fortfarande arvsrätt men det krävs då för att han ska få ärva att den förälder som han har gemensamt med sin bror är avliden. Först då kan han få ut sitt arv. Om han inte är vid liv vid sin halvbrors död ärver istället hans barn.

Det finns även en tredje arvsklass där mor- och farföräldrar till den avlidne ingår, men eftersom din fråga endast sträcker sig till att omfatta syskon och syskonbarn så ska jag inte utreda denna möjlighet.

För att sammanfatta mitt svar på ett lite enklare sätt kan man säga att det faktum att ens pappa endast är halvbror till den avlidne farbrorn inte påverkar huruvida man har arvsrätt eller inte. Däremot krävs det att både den gemensamma föräldern till farbrorn och pappan samt pappan själv inte är vid liv för att man som syskonbarn ska kunna ta del av arvet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1644)
2021-08-02 Kan man ärva av sina syskon?
2021-08-02 Ärver jag hela min brors kvarlåtenskap?
2021-07-31 Har styvbarn arvsrätt?
2021-07-31 Se till att syskonbarn inte kan ärva

Alla besvarade frågor (94585)