Arvsrätt och testamenteuppläsning

Hej!

Har en fråga. Jag har 2 barn med en kroatisk man, han avled för ett par år sedan, nu har det framkommit att även hans far har avlidit.

Mina barn får informationen att någon ska sända brev till dem inför ett testamenstuppläsande, Vad innebär det? Har mina barn någon arvsrätt på deras farfar. Det finns en syster till barnens far i livet samt en "kusin". Farmor lever men de är skilda sedan många år!

Vad är mina barns rättigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det fall farfadern är svensk medborgare:

De som har rätt till arv genom testamente ska delge testamentet. Detta gör man genom ett överlämnande av det nedskrivna testamentet eller om testamentet gjort muntligen genom ett protokoll. Om arvingen är minderårig är det vårdnadshavaren, alltså du som gör ett delgivande. Att dina barn ska få ett brev om testamenteuppläsning innebär alltså att de måste ta del av testamentet genom denna uppläsning och du som vårdnadshavare måste delge att de tagit del av det. Se 14 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB).

När det kommer till arvsrätten säger den svenska lagen att arv enligt den första arvsklassen ska gå rakt ner i understigande led. Detta innebär att barn till den avlidne har bäst arvsrätt. Om barnet till den avlidne också avlidit går arvsrätten vidare till barnbarnen. I detta fall lever ett utav farfaderns barn och då farfadern hade två barn delas hans egendom lika mellan barnen. Den del av arvet som dina barns far var berättigad till, hälften av farfaderns egendom, går enligt arvsordningen vidare till dina barn. Detta innebär att dina barn tillsammans har rätt till hälften av farfaderns egendom. Se. 2 kap 1 § ÄB.

I det fall farfadern skrivit ett testamente kan arvssumman dock förändras beroende på vad som i detta testamente står. Farfadern kan ha valt att minska arvet till någon av arvtagarna och också ha testamenterat egendom till någon som egentligen inte har rätt till arv enligt den bestämda arvsordningen. Men sitt egna barn kan man enligt arvsrätten inte testamentera bort helt och hållet utan de har alltid rätt till hälften av den egendom som de enligt arvsrätten ska ärva. Dina barn har alltså rätt till minst hälften av den lagstadgade arvsfördelningen, minst hälften av halva farfaderns egendom. Se. 7 kap 1 § ÄB.

I det fall farfadern inte är svensk medborgare:
När det kommer till rätt till arv då den avlidne inte är svensk medborgare tillämpas inte den svenska rätten utan istället den lagstiftning som gäller i den avlidnes hemland. Jag har inte läst något inom kroatisk rätt men enligt det jag hittat påminner den kroatiska arvsordningen om den svenska. Även som kroatisk medborgare går arvet vidare till barn vid avlidande, och om barn avlidit barnbarn. Så precis som i den svenska lagstiftningen har dina barn rätt att ärva sin farfader.

Om testamente upplåtits gäller även då ungefär samma rätt som den svenska lagen ger rätt till. Man kan endast testamentera bort ett barn om denne skulle ha begått något allvarligt brott eller om denne lever ett ohederligt liv. Om inte dessa är omständigheterna har barn eller i detta fall barnbarn rätt till en minimisumma och kan inte lämnas helt utan.

Som slutsats har dina barn med största sannolikhet rätt att ärva farfadern oavsett om denne är svensk eller kroatisk medborgare.

Hoppas att detta svar hjälpte dig.

Lovisa NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”