Arvsrätt och bouppteckning för halvsyskon

Hej!

Undrar om jag som är halvsyster till en bortgången har någon rätt att på något sätt ärva halvsystern. Jag har tyvärr ingen kontakt med min biologiske pappa som är far till halvsystern. Måste jag inte kallas till boupptecknings alla fall. Hon avled sista augusti i år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Har du rätt till arv som halvsyster?
Din arvsrätt som halvsyster beror lite på övriga familjerelationer som din halvsyster har. När din halvsyster har avlidit ska hennes arv i första hand tillfalla hennes barn (2 kap. 1 § ÄB), eller om hon var gift, hennes efterlevande partner (3 kap. 1 § ÄB).

Om din halvsyster varken var gift eller hade några barn tillfaller arvet den andra arvsklassen som i första hand består av hennes föräldrar (2 kap. 2 § stycke 1 ÄB). Har någon av föräldrarna avlidit får syskonen ta denna delen av förälderns lott (2 kap. 2 § stycke 2 ÄB), vilket även gäller halvsyskon i förhållande till halvsyskonets förälder (2 kap. 2 § stycke 3 ÄB).

Ska du som halvsyster kallas till bouppteckningen?
Bouppteckningen ska ske senaste tre månader efter dödsfallet som huvudregel (20 kap. 1 § ÄB). Det är dödsbodelägarna som ska kallas till bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Dödsbodelägare är de som är legala arvingar, alltså de som har rätt att ärva (18 kap. 1 § ÄB). Återigen är alltså svaret beroende av din halvsysters övriga familjerelationer.

Hoppas att svaret gav dig lite hjälp på traven!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo