Arvsrätt när särkullbarn finns

2016-05-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Hur blir det med min arvsrätt om min make dör före mig. Han har två barn sedan tidigare och barnen mor är död. Boet har inte skiftats efter hennes död. Han äger fastigheten där vi bor. Hur blir min arvsrätt om han dör före mig?Tacksam för svar.En som undrar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver maken/makan hela kvarlåtenskapen efter den andre makans död. Den efterlevande maken/makan ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enligt 3kap 2§ ÄB. Detta innebär att den efterlevande får disponera över egendomen så som denne önskar när hon/han är i livet men får dock inte testamentera bort egendomen. När den kvarlevande maken/makan sedan avlider ärver i första hand personer i första arvsklassen såsom bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).

Efterlämnar dock arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens/makans bröstarvinge, så kallat särkullbarn, gäller dock att särkullbarnet har rätt att få ut sin lagstadgade laglott som beräkna till häften av den avlidnes egendom. Detta gäller inte om särkullbarnen avstår sin rätt att ta ut sin laglott till förmån för den efterlevande maken/makan enligt 3 kap 9 § ÄB. Finns det både gemensamma bröstarvingar och särkullbarn kan regeln uttryckas så att den efterlevande maken/makan ärver de gemensamma bröstarvingarnas arvslotter men alltså inte särkullbarnets arvslott.

I ditt fall skulle det innebära att din makes särkullbarn (bröstarvingar, 2 kap 1§ ÄB) har rätt att i första hand få ut moderns arv som fadern fick genom arv efter hennes bortgång, och därefter har de rätt att få ut sin lagstadgade laglott efter faderns bortgång från hans kvarlåtenskap.

Eftersom att barnens far, din make, gifte om sig med dig, gäller följande:

Om din make dör före dig, skall beräkningen av efterarv inte ta hänsyn till din egendom eller giftorättsanspråk, se 3 kap 6§ 1st ÄB. dvs beräkning skall göras som om din man inte hade gift om sig med dig. Hans barn får ½ av hans kvarlåtenskap som efterarv efter modern (den delen ärvde han som fri förfoganderätt och kan ex inte testamentera bort den delen till dig eller någon annan då den delen tillhör deras gemensamma barn). Resterande del, dvs andra halvan av kvarlåtenskapen skall i vanlig ordning ingå i en bodelning och då skall hans barn också få ut sin laglott i egenskap av bröstarvingar (3 kap 1§ 1st ÄB). Efter det får du ärva resterande del av hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, dvs du kan exempelvis inte testamentera bort hans del. Som sagt kan särkullbarnen avstå sin rätt att ta ut sin laglott till förmån för dig enligt 3 kap 9 § ÄB, de får i så fall ut sina delar när du går bort, men det är upp till barnen om de vill göra detta. (Utredningen ovan kan ändras om det exempelvis finns enskild egendom eller ett testamente).

Viktigt att känna till är du som efterlevande att maka alltid har rätt till 4 x prisbasbeloppet ( 4 x 44 300 kr, 2016) som skall tas ur kvarlåtenskapen samt det som tillfaller dig vid en bodelning, se 3 kap 1§ 2st ÄB. Detta är en inskränkning på särkullbarns rätt till arv och innebär att om din makes kvarlåtenskap plus din enskilda egendom inte överstiger denna summa så kommer barnen att få avvakta med deras arv tills du avlider.

Om ni behöver mer hjälp så rekommenderar jag er att rådfråga en jurist! Via Lawline kan du få juridisk rådgivning via vår vår webb- och telefonrådgivning, se här. Ibland behövs dock mer kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype, se här.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp!

Vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1492)
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?
2020-10-09 Ärver jag min biologiska pappa eller min styvpappa?
2020-10-06 Vem ärver enligt arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85143)