Arvsrätt när bröstarvinge avlidit före föräldern

Min mor har skrivit testamente att det vi 3 döttrar ärver efter henne skall vara enskild egendom. Nu har en syster dött före min mor. Ärver då hennes barn på samma sätt som vi 2 systrar som lever eller vad händer med min döda systers del.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga rör hur arvsfördelningen blir i det fall när bröstarvinge (dvs. barn till en avliden) har avlidit före föräldern. Detta finns reglerat i 2 kap Ärvdabalken (ÄB).

I 2 kap Ärvdabalken regleras att det finns olika arvsklasser.

Enligt 2:1 ÄB är bröstarvingar närmast berättigad till arv efter en avliden person. Det ska dock här tilläggas att är personen gift vid bortgången är makes arvsrätt överordnad bröstarvingars arvsrätt enligt 3:1 ÄB.

För att enkelt besvara din fråga är det så att din systers barn har rätt att ärva efter din mor. Din syster är närmast berättigad till arv eftersom hon är bröstarvinge till din mor. Eftersom hon har gått bort träder hennes barn in som arvsberättigade i hennes ställe enligt 2:1 2st ÄB. Kvarlåtenskapen efter er mor kommer alltså delas lika mellan er tre syskon. Eftersom din syster har gått bort kommer hennes barn att dela lika på kvarlåtenskapen efter henne.

Hoppas att du fick klarhet i din fråga!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo