arvsrätt för tredje arvsklassen då det finns kvarlevande i andra arvsklassen

2016-07-21 i Arvsordning
FRÅGA
Min bror gick bort för några år sedan och han hade en son, vars mor han aldrig umgicks med. Vid arvet efter min bror tilldelades jag och min syster hälften av boet, andra halvan tilldelades min brors son. Nu har sonen avlidit, utan bröstarvingar men med modern i livet. Nu undrar jag om jag och min syster har någo del i sonens kvarlåtenskap
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att kunna veta hur arv ska fördelas måste de tre arvsklasser som uppställs i lagen förklaras då dessa reglerar vilken turordning arvingarna ska få ärva. Den första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar (avkomlingar) och dessa ska ärva först enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om ingen bröstarvinge finns i livet går arvet vidare till nästa arvsklass vilket menas att föräldrar och föräldrars avkomlingar ska ärva enligt 2 kap. 2 § ÄB. Om det inte finns några föräldrar eller syskon till den avlidne står mor- och farföräldrar och deras barn (mostrar, fastrar etc.) på tur enligt 2 kap. 3 § ÄB.

I din fråga handlar det om andra arvsklassen (er brorsons moder) och tredje arvsklassen (ni som är farbror och faster till er brorson). Enligt informationen ovan kommer således er brorsons moder ärva före er eftersom hon tillhör andra arvsklassen. Eftersom ni tillhör en senare arvsklass kommer ni då inte ha någon del i sonens kvarlåtenskap. Man skulle kunna tänka sig att ni har arvsrätt genom att ni träder i er brors ställe, men enligt juridisk litteratur kommer hela arvet gå till modern eftersom arvsklassen måste vara helt tom innan arvet går vidare till nästa arvsklass. Detta framgår också av lagen där det står i 2 kap. 2 § 3 stycket ÄB "Finns inga syskon eller avkomlingar till dem (syskonbarn till den avlidne), men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet".

För att sammanfatta mitt svar kommer ni tyvärr inte ha någon del i er brorsons kvarlåtenskap. Detta kan kännas orättvist eftersom en del av sonens kvarlåtenskap kan komma från den avlidne fadern. Juridisk litteratur har kritiserat detta, men ingen förändring i nuläget har skett.

När jag har svarat på denna fråga har jag förutsatt att denna son inte har upprättat något testamente eftersom ni inte har nämnt det i frågan. Om det skulle finnas ett testamente och sonen har testamenterat till er har ni då självklart en del i kvarlåtenskapen.

Hoppas detta svar gav er klarhet!

Om du vill läsa de paragrafer jag hänvisar till finns Ärvdabalken här: Ärvdabalken

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1474)
2020-09-23 Vem ärver min far och min bonusmamma?
2020-09-23 Vem kommer ärva min farmor?
2020-09-22 Kan jag testamentera mitt arv till mitt styvbarn om jag avlider före min mor?
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?

Alla besvarade frågor (84296)