Arvsrätt för släktingar till tidigare make?

2015-01-02 i Arvsordning
FRÅGA
Min svägerska har avlidit och det finns inget (känt) testamente. Hon var änka sedan 10 år - bodelning finns från hennes tidigare make. De två hade inga barn utan har levt barnlösa under alla år. Vid dödsfallet (cancer) så var hennes båda föräldrar döda sedan många år. Endast 3 st syskon finns som arvingar.Ganska enkelt kan man tycka att dela kvarlåtenskapen i 3 delar. Dock så har frågan kommit upp om någon del av arvet skall tillfalla den tidigare avliden makens syskon någon del ? Isf hur stor del. Makens bouppteckning 2004 = 100% (=50% till hustru + 50% till makens syskon) ?eller är det så att hela arvet efter maken (100%) tillfallit hustrun?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Följande svar är grundat på antagandet att varken din svägerska eller hennes make hade upprättat något testamente vid den tidpunkt då de avled:

När din svägerskas make avled 2004 var han gift och hade inga barn. Det första som då sker är att en bodelning görs. Din svägerska får då normalt hälften av alla parets tillgångar och svägerskans man får hälften (förutsatt att ingen av dem äger enskild egendom). Den del som tilldelas maken utgör hans kvarlåtenskap

Enligt Ärvdabalken 3:1 ska i fall som detta hela kvarlåtenskapen tillfalla avlidnes maka (din svägerska). Hela arvet bör därför ha tillfallit din svägerska år 2004. Enligt Ärvdabalken 3:2 erhåller hon dock makens kvarlåtenskap med s.k fri förfoganderätt och makens släktingar har rätt till då rätt till efterarv till denna kvarlåtenskap när hon senare dör.

När din svägerska senare avled var hon ogift och hade inga barn. Hennes föräldrar var döda men hon hade tre syskon. Enligt ärvdabalken 2:2 är det syskonen som ärver henne i detta fall. Den tidigare makens syskon har enligt ärvdabalken ingen arvsrätt efter din svägerska men väl en efterarvsrätt till den kvarlåtenskap hon erhöll med fri förfoganderätt efter sin make. Den avlidne makens syskon får alltså dela på det svägerskan erhöll med fri förfoganderätt och hennes egna syskon får dela på det resterande. Om den avlidne maken också hade tre syskon innebär det att alla syskonen som huvudregel har rätt till 1/6 av de totala tillgångarna. Reglerna om hur andelarna ska beräknas och hur fördelningen ska ske finns i Ärvdabalken 3:2-3:5

Ärvdabalken hittar du här. Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Ronja Kleiser
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81764)