arvsrätt för särkullsbarn

2016-08-26 i Arvsordning
FRÅGA
Min far är gift med annan och jag undrar hur arvet fördelas om min far dör?Eftersom jag förmodligen inte kommer att ha kontakt med henne efter min fars död så undrar jag om jag får mitt arv direkt efter pappas död. Om nu han dör först, jag är min pappas ända barn, hon har tre sedan tidigare.Samma gäller frågan om min far dör och om det är så att hon ärver allt försöker "gömma undan" arvet genom att tilldela detta till sina egna barn medan hon fortfarande är vid liv, blir jag utan då? är det så, så tycker jag systemet är helt åt skogen.Jag tänker inte gå tomhänt efter min fars död efter den vrede jag redan nu känner för det äktenskapet.Dem har även två fosterbarn men dem antar jag inte ärver en krona.
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Detta med arv är komplicerat och det finns mycket att ta hänsyn till. Därför kommer jag skriva ganska mycket text. Men för att underlätta och göra det enklare att förstå ger jag två räkneexempel längst ner!

När jag besvarar denna fråga utgår jag från att din fader inte har skrivit något testamente och att din huvudsakliga fråga är vad som händer när din fader avlider före hans maka.

Situationen när din fader avlider först:

Det är korrekt beskrivet att huvudregeln när en gift person avlider kommer den efterlevande makan ärva hela kvarlåtenskapen, detta stadgas i 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). Denna huvudregel gäller dock bara när makarna har gemensamma bröstarvingar, alltså gemensamma barn. Om det är på det viset att de inte har några gemensamma barn utan egna barn på varsin sida (så kallade särkullsbarn) kommer särkullsbarnet till den som avlider att ärva kvarlåtenskapen direkt och således kommer den efterlevande makan inte ärva något. Emellertid kan särkullsbarnet avstå arvet till förmån för makan enligt 3 kap. 9 § ÄB (här). Om detta sker kommer särkullsbarnet senare att få ut något som kallas efterarv som ges ut när makan i sin tur avlider.

Enligt ovanstående kommer du att ärva före din fars maka och eftersom du är hans enda barn ärver du hela hans kvarlåtenskap enligt 2 kap. 1 § ÄB (här). I detta fall behöver jag även förklara kvarlåtenskap då du undrar hur arvet fördelas. En gifts persons kvarlåtenskap är de tillgångar som denne får av bodelningen plus den eventuella enskilda egendomen. Innan ett arv kan delas ut måste således en bodelning ske mellan makarna för att avgöra vad särkullsbarnet (i detta fall du) ska få ärva. Om det skulle vara på det viset att din far och hans maka inte har någon enskild egendom vid hans frånfälle kommer då makan enligt huvudregeln vid en bodelning få hälften av deras gemensamma tillgångar enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄB) (här). Den andra hälften är din faders kvarlåtenskap och det kommer du således erhålla som arv.

Dock finns det en situation som kan göra att makan kan få del av ditt arv och det är om hon använder sig av något som heter basbeloppsregeln enligt 3 kap. 1 § 2 st ÄB (här). Denna bestämmelse ger den efterlevande makan en rätt att totalt erhålla 4 prisbasbelopp (cirka 180 000) av de båda makarnas gemensamma tillgångar. Om det är på det viset att hon inte har någon enskild egendom eller inte får ett värde motsvarande 4 prisbasbelopp via bodelningen kan hon då få det resterande av det du ska ärva. Det som då eventuellt försvinner från ditt arv kommer du senare att få ut som efterarv. Detta gör att makan inte kan testamentera bort de tillgångarna som du ska få som efterarv men likväl kan hon om hon vill konsumera, överlåta det etc. Dock finns det en bestämmelse om makan väsentligt missbrukar din andel , ex om hon ger bort din andel till sina egna barn. Då kan du få pengar som kompensation för minskningen av din andel av de andra arvingarna, se 3 kap. 3 § ÄB (här).

2 räkneexempel:

Din far och hans maka har tillgångar på totalt 1 miljon, ingen enskild egendom och inga skulder. Om din fader avlider först genomförs en bodelning där de delar hälften på de gemensamma tillgångarna. Således får makan 500 000 kr. Det resterande är din faders kvarlåtenskap och det kommer du få i arv direkt.Din far och hans maka har tillgångar på totalt 300 000 kr, ingen enskild egendom och inga skulder. Om din fader avlider först genomförs en bodelning där de delar hälften på de gemensamma tillgångarna. Således får makan 150 000 kr. Det resterande är din faders kvarlåtenskap och det ska du få i arv, men eftersom makan bara fick 150 000 kr och hon har rätt till 180 000 kr kan hon då ”ta” 30 000 kr från det du skulle få. Således kommer du erhålla 120 000 kr och makan 180 000 kr. Dessa 30 000 kr kommer du senare ha rätt till genom efterarv.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis så kommer du som enda barn till din fader ärva före den gemensamma makan. Hon kommer således endast få tillgångar vid bodelningen. Det som din fader erhåller genom bodelning blir hans kvarlåtenskap och det kommer du ärva såvida makan erhåller mer än 4 prisbasbelopp vid bodelningen. Om hon får mindre än 4 prisbasbelopp får hon då det som saknas av ditt arv och du har senare efterarvsrätt på detta. Detta är den enda möjligheten för den efterlevande makan att hålla undan egendom till dig eftersom hon kan konsumera det, överlåta det etc. Dock kan det konsekvenser om hon ger bort egendomen till sina egna barn, då kan du få kompensation vid hennes bortgång för minskningen av din andel (se ovan).

Jag kan till sist säga att fosterbarn inte ärver, utan det måste till en adoption för att de ska ärva.

Hoppas detta gav dig klarhet!

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1498)
2020-10-26 Arvsordningen och testamentets påverkan
2020-10-25 Ärver sambo eller syskon?
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

Alla besvarade frågor (85407)