Arvsrätt för halvsyskon

2019-06-21 i Arvsordning
FRÅGA
Om de ena syskonet avlider och båda föräldrar är avlidna vem ärver då skadeståndspengar? Det finns 3 halvsyskon varav 2 som aldrig träffat den avlidne eller ens brytt sig om dens existens. Hur funkar det då? Något som blir annorlunda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna prövning görs mot bakgrund av arvsklasserna, i enlighet med den legala arvsordningen. Om det inte finns en arvtagare i den första arvsklassen, det vill säga bröstarvingar till den avlidne, går man vidare till den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). Denna arvsklass består av den avlidnes föräldrar och vid en bortgången förälders ställe träder istället den avlidnes syskon in, till följd av den så kallade istadarätten (2 kap. 3 § ärvdabalken). I detta fall innebär det att halvsyskonen ärver, oaktat deras någorlunda dåliga relation. Enda undantaget är om den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap och därigenom avskrivit halvsyskon arvsrätten.

Sammantaget innebär det att halvsyskon, till följd av den legala arvsordningen, har arvsrätt men kan komma göras arvlösa om det finns ett testamente som avskriver deras arvsrätt.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1446)
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?
2020-08-06 Hur fördelas arvet när en syster är gift med en gemensam kusin?
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus

Alla besvarade frågor (82647)