Arvsrätt för halvsyskon

Arvlåtare utan bröstarvingar men med 1 helsyskon avliden har två barn, 6 halvsyskon varav ett avlidet som har 4 barn. Hur fördelas kvarlåtenskapen? Boet behållning utgör summa 553 000 kr.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

Arvsrätt på grund av släktskap regleras i 2 kap. ÄB. Närmaste arvingar till en arvlåtare är den första arvsklassen och utgörs av dennes bröstarvingar, dvs. barn (se 2 kap. 1 § ÄB). Eftersom arvlåtaren inte har släktingar i första arvsklassen aktualiseras arvsrätten för de släktingar som befinner sig i andra arvsklassen. Vilka är släktingarna i andra arvsklassen? I 2 kap. 2 § första stycket ÄB ärver arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet om det inte finns några bröstarvingar. Arvlåtarens syskon har däremot en s.k. istadarätt vilket innebär att om föräldrarna inte lever delar istället arvlåtarens syskon på föräldrarnas arvslotter (se 2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Halvsyskon

Enligt 2 kap. 2 § tredje stycket ÄB ärver även halvsyskon tillsammans med helsyskon arvlåtarens kvarlåtenskap om arvlåtarens förälder som är den gemensamma föräldern med halvsyskonet har gått bort sen tidigare. Om ett halvsyskon är avlidet sker detsamma som om helsyskonet är avlidet, dvs. deras avkomlingar (barn) träder in som arvingar genom istadarätten.

Låt oss räkna ut hur mycket varje arvinge ärver i förevarande fall: Helsyskonets två barn ärver vardera 39 500 kr. De fem halvsyskonen ärver 79 000 kr var. Det avlidne halvsyskonets fyra barn ärver 19 750 kr var.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”