Arvsrätt för halvsyskon

2016-10-18 i Arvsordning
FRÅGA
Arvlåtare utan bröstarvingar men med 1 helsyskon avliden har två barn, 6 halvsyskon varav ett avlidet som har 4 barn. Hur fördelas kvarlåtenskapen? Boet behållning utgör summa 553 000 kr.Tacksam för svar.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

Arvsrätt på grund av släktskap regleras i 2 kap. ÄB. Närmaste arvingar till en arvlåtare är den första arvsklassen och utgörs av dennes bröstarvingar, dvs. barn (se 2 kap. 1 § ÄB). Eftersom arvlåtaren inte har släktingar i första arvsklassen aktualiseras arvsrätten för de släktingar som befinner sig i andra arvsklassen. Vilka är släktingarna i andra arvsklassen? I 2 kap. 2 § första stycket ÄB ärver arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet om det inte finns några bröstarvingar. Arvlåtarens syskon har däremot en s.k. istadarätt vilket innebär att om föräldrarna inte lever delar istället arvlåtarens syskon på föräldrarnas arvslotter (se 2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Halvsyskon

Enligt 2 kap. 2 § tredje stycket ÄB ärver även halvsyskon tillsammans med helsyskon arvlåtarens kvarlåtenskap om arvlåtarens förälder som är den gemensamma föräldern med halvsyskonet har gått bort sen tidigare. Om ett halvsyskon är avlidet sker detsamma som om helsyskonet är avlidet, dvs. deras avkomlingar (barn) träder in som arvingar genom istadarätten.

Låt oss räkna ut hur mycket varje arvinge ärver i förevarande fall: Helsyskonets två barn ärver vardera 39 500 kr. De fem halvsyskonen ärver 79 000 kr var. Det avlidne halvsyskonets fyra barn ärver 19 750 kr var.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för utförligt svar. Jag glömde tillägga att det i testamente står:" Samtliga mina övriga tillgångar skall tillfalla mina syskon enligt lag". Blir förfarandet det samma? Hälsningar AMO
2016-10-19 11:32
Hej Ann Marie! Tack för återkopplingen. Se gärna det kompletterade och reviderade svaret. Bästa hälsningar, Ahmet Ercin.
2016-10-19 11:53
Tack för svar. Varför blir det ändring. Var kan jag läsa om denna tolkning. Det står ju enligt lag. Jag vill vara säker för att kunna förklara för arvingar. Hälsningar AMO
2016-10-19 12:20
Hej igen! Det förra svaret innehöll ett förbiseende från min sida, ändringen berodde därför inte på din kommentar om testamentet utan grundar sig på vad som rätteligen gäller enligt ärvdabalkens regler. Alla syskon, dvs. hel- och halvsyskon tar lika lott i arvet. Att hel- eller halvsyskon ärver förutsätter att den gemensamma föräldern med halvsyskonen eller helsyskonet inte lever. Att syskonens barn eller halvsyskonens barn ärver, förutsätter att syskonen eller halvsyskon inte lever. Svaret samt den jämna fördelningen av kvarlåtenskapen är härvid korrekt. För att säkerställa detta kan du jämföra mitt svar med de hänvisade lagrummen. Hoppas du känner dig tillräckligt säker för att kunna vidarebefordra mitt svar här ovan till arvingarna. Bästa hälsningar, Ahmet Ercin.
2016-10-19 12:35
Varför gäller inte ärvdabalken kap.2 par. 2 i detta fall där båda föräldrarna till arvlåtaren är avlidna? Var kan jag läsa om dessa regler. Hälsningar Ann Marie
2016-11-10 17:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1492)
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?
2020-10-09 Ärver jag min biologiska pappa eller min styvpappa?
2020-10-06 Vem ärver enligt arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85172)