Arvsrätt för gifta par

2015-08-25 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, jag och min man är gifta och har barn ihop. Vi är dock särbos, jag bor i en bostadsrätt med barnen skrivna hos mig och min man har en hyresrätt där han är skriven. Nu är det så att han står med på lånet på bostadsrätten men inte på kontraktet av bostadsrätten.Om nu något mot förmodan skulle hända mig, vad händer då med bostadsrätten?Kan jag skriva in min man på bostadsrätten fast han har en hyresrätt? Jag vill att lägenheten ska tillfalla min man ifall något skulle hända mig.Faller bostadsrätten naturligt till min man då vi är gifta i första ordning eller blir det barnen, då vi är särbos?Hur går ordningen, vad kan vi göra för att lägenheten ska tillfalla min man? men att han ändå bor kvar i sin hyresrätt, om det går :)Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om ni är gifta så gäller att vid den ene makens dödsfall tillfaller all egendom den andre maken, med vad som kallas fri förfoganderätt. Man kan säga att denne maken inte ärver egendomen "på riktigt", men får lov att förfoga över den i stort sett efter egen vilja. Detta beror på att barnen sedan ska ärva denna egendom vid den andre makens död. Om den döde har barn som inte är parets gemensamma (så kallade särkullbarn), så har dock dessa rätt att få ut sin arvslott redan vid den förste makens (sin förälders) död. Om du vill läsa om detta i lagen så hittar du bestämmelser om detta i Ärvdabalkens 2 kapitel.

I ditt fall skulle alltså, vid din död, bostadsrätten tillfalla din make, så vida du inte också har barn som han inte är far till. Det spelar i detta fall ingen roll att ni inte bor tillsammans, så länge ni fortfarande är gifta och det inte pågår något mål om äktenskapsskillnad. Om du vill vara riktigt säker på att bostadsrätten tillfaller din man kan du skriva ett testamente där du testamenterar den till honom. Ett testamente måste vara skriftligt, underskrivet och bevittnat av två vittnen som inte får vara arvingar eller testamentstagare. Regler om hur ett testamente ska vara utformat hittar du i Ärvdabalkens 10 kapitel.

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86589)