Arvsrätt för den avlidnes halvsyskon

2020-07-28 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Min bror har avlidigt och har testamenterat all sin kvarlåtenskap med full äganderätt till migvi har även halvsyster, har hon någon möjlighet att kräva en del av arvet efter min bror?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Halvsyskons arvsrätt?

Eran situation regleras i ärvdabalken (ÄB).

I den legala arvsordningen är syskon i den andra arvsklassen. Det innebär att syskon (du) ärver om det varken finns bröstarvingar (barn) eller föräldrar kvar till den avlidne (2:2 ÄB). Halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern är avliden och tar då lika stor lott som de andra syskonen. Det som enligt huvudregeln tillfaller arvtagare kallas arvslott. Arvslotten är dock dispositiv vilket betyder att den går att testamentera bort.

Det som inte går att testamentera är den s.k. laglotten. Laglotten är hälften av den arvslott som skulle tillfallit en bröstarvinge om ett testamente inte fanns. Laglott tillfaller endast bröstarvingar, dvs den avlidnes barn (7:1 ÄB). Detta betyder att eran halvsyster inte har någon laglott och därmed ingen rätt till en del av eran brors kvarlåtenskap om han testamenterat allt till dig.

Är testamentet gällande?

Detta lite utanför er fråga men jag vill uppmärksamma att om testamentet ska vara gällande krävs att testatorn (din bror) iakttagit vissa formkrav. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen (10:1 ÄB). Har formkraven inte uppfyllts är testamentet ogiltigt (13:1 ÄB). För att ogiltigförklara testamentet krävs att en arvinge klandrar testamentet inom 6 månader (14:5 ÄB).

Vidare är testamentet inte heller giltigt om det upprättats under psykisk störning (13:2 ÄB). Det måste vara en psykisk störning som funnits vid tiden för upprättandet av testamentet, om det uppkommit senare har det ingen betydelse. Den som hävdar att testamentet upprättats under psykisk störning har bevisbördan för detta.

Sammanfattningsvis har alltså eran halvsyster inte rätt till en laglott. Är testamentet är giltigt kommer kvarlåtenskapen kommer tillfalla dig.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1571)
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?
2021-02-28 Hur fördelas arvet efter min bror?

Alla besvarade frågor (89851)