Arvsrätt för barn till halvsyskon

2016-02-18 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Min moster och morbror har inga egna barn och deras dödsbo tas nu om hand av överlevande syskon och syskonbarn. Min moster hade en bror som är avliden, så arvsdelen går till broderns dotter som är enda barnet. Min morbror har två levande systrar kavar samt två avlidna syskon, en bror och en syster, där brodern har två barn och systern tre barn. Den avlidna brodern är halvbror till min morbror, de har samma mamma. Min fråga är hur arvsdelen enligt lag ser ut för mina kusiner, barnen till halvbrodern. Har de rätt till 1/16 av kvarlåtenskapen/egendom som de skulle ha om deras pappa hade varit helsyskon till dödsboet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det inte finns något testamente (vilket jag tolkar av frågan att det inte finns i detta fall) reglerar ärvdabalken (se här) frågor om arv. Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken är bröstarvingar de första att ärva. Finns det inga bröstarvingar är det enligt 2 kapitlet 2 § 1 stycket ärvdabalken istället den avlidnes föräldrar som ärver hälften var. Är föräldrarna avlidna ärver syskonen lika del av det som deras föräldrar skulle ha ärvt. Enligt 2 kapitlet 2 § 3 stycket ärvdabalken har ett halvsyskon rätt till lika del stor av arvet som ett helsyskon. Har halvsyskonet avlidit träder dennes barn in i dennes ställe och får del av arvet. Dock blir det ju så att helsyskonen kan ärvda från båda föräldrarnas delar, medan halvsyskonet bara ärver från en av dem, den som är förälder till halvsyskonet.

I detta fall innebär det alltså att dina kusiner kommer ha rätt till lika stor del av arvet som de hade haft om deras pappa hade varit helsyskon istället för halvsyskon.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1527)
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (86666)