Arvsrätt för barn till adopterat barn

2019-07-23 i Adoption
FRÅGA
Jag har en moster kvar i livet som inga barn har. Mina barn är myndiga. Om jag nu blir adopterad i min vuxna ålder av 58 år. Ärver då mina barn min moster?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av föräldrabalken – FB – och ärvdabalken – ÄB.

Den som har adopterats anses i och med adoptionen som adoptivförälderns barn, och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Det görs heller ingen skillnad på hur adopterade respektive biologiska barn behandlas arvsrättsligt (4 kap 21 § FB). Det betyder att dina barn, om du blir adopterad av din moster, ärver av din moster om hon går bort, och du inte längre är i livet. Dina barn får i det fallet dela lika på det du skulle ha ärvt (2 kap 1 § ÄB).

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82626)