Arvsrätt för barn

far dog nyligen,mor lever arvsrätt till två bröder från fadern?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du undrar huruvida du och din bror har arvsrätt efter er far som nyligen gick bort. När jag svarar på denna fråga utgår jag från att din far inte har upprättat något testamente då du inte nämner det i din fråga. Eftersom jag inte vet om din far och mor var gifta så kommer jag i mitt svar (del 1) anta att de var gifta. Den andra delen handlar om de inte är gifta.

Om jag inte har tolkat din fråga rätt så får du gärna kommentera nedan så återkommer jag med nytt svar!

DEL 1 Din far och mor var gifta med varandra

Vem har arvsrätt efter en gift person?
När en person som var make avlider ska den efterlevande makan ärva enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Således ärver makan före de gemensamma bröstarvingarna som i detta fall är du och din bror. En bröstarvinge är arvlåtarens avkomlingar enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) och ska egentligen ärva först enligt arvsordningen. Som du ser blir det dock ett undantag om arvlåtaren var gift, då ska istället den efterlevande makan ärva och ni som bröstarvingar får något som heter efterarv, mer om det nedan.

Vad händer när den efterlevande makan avlider?
När er mor senare avlider kommer du och din bror ha rätt till något som heter efterarv. Det som din mor fick i arv från din far ska som huvudregel tillfalla dig och din bror som är bröstarvingar enligt 3 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Med anledning av att ni är bröstarvingar får inte den efterlevande makan, er mor, testamentera bort arvet som hon fick av din far. Det blir således reserverat för dig och din bror.

Jag ger ett exempel:
Er far avlider och arvet bestäms till 1 miljon. Detta kommer din mor erhålla om hon var gift med din far. Varken du eller din broder erhåller något trots att ni är bröstarvingar. Emellertid kommer ni, som huvudregel, erhålla delen som din mor ärvde när hon i sin tur avlider, ett så kallat efterarv. Eftersom ni båda är bröstarvingar kommer ni dela lika på hela efterarvet enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).

DEL 2 Din far och mor var inte gifta med varandra

Om det är så att din far och mor inte var gifta så kommer din mor inte erhålla något av arvet eftersom det krävs att hon var gift med din far (se mitt svar ovan). Således kommer ni som bröstarvingar ärva allt efter din far och ni kommer dela lika på arvet enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).

Med hopp om detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo