Arvsrätt för adoptivbarn

2018-01-01 i Adoption
FRÅGA
Hej! Mina barns pappa är avliden, nu har jag träffat en ny man och han vill adoptera barnen. Om han gör det, förlorar barnen automatiskt sin arvsrätt från sin pappas sida?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) och regler om vad som gäller vid adoption finns i Föräldrabalken (FB) 4 kap.

Enligt 4 kap 8 § FB så ska den som adopteras anses som barn till den eller de som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Detta innebär att ett adopterat barn likställs med biologiska barn till de som adopterat. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör alltså helt.

Även i arvsrättsligt hänseende räknas ett adopterat barn som ett eget biologiskt barn. Detta innebär att adopterade barn har samma ställning som adoptivföräldrarnas biologiska barn när det kommer till arvsordningen. Barnet ärver alltså från adoptivföräldrarnas sida precis som om barnet varit biologiskt. De rättsliga banden mellan adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna är genom adoptionen klippta och barnet förlorar arvsrätten efter dem. Istället ärver och ärvs adoptivbarnet enbart av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

Mer information om vad adoption innebär rent juridiskt finns på Sveriges Domstolars hemsida.

Med vänliga hälsningar

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (612)
2022-01-14 Kan min sambo adoptera mitt barn, och vad blir konsekvenserna?
2021-12-31 Adoption av vuxen. Avstående och avsägelse av arv.
2021-12-31 Vuxenadoption
2021-12-23 Får man adoptera sin makes barn?

Alla besvarade frågor (98546)