Arvsrätt för adopterat halvsyskon

2016-04-07 i Arvsordning
FRÅGA
HejAvseende halvsyskons arvsrätt finns ju svar men önskar förtydligande: om den avlidne inte har några föräldrar i livet och inga barn men ett halvsyskon som adopterades av fadern och dennes hustru (som alltså inte är den avlidnes mor) antar jag att detta halvsyskon inte har någon arvsrätt. Är detta korrekt???MvhBo
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag börjar svaret genom att kortfattat gå igenom arvsreglerna. I det exemplet som du anger att den avlidne inte har några bröstarvingar (avkomlingar, barn) och inte någon annan arvinge i första arvsklassen tillfaller hela arvet till föräldrarna (som tillhör andra arvsklassen). För att en arvsklass ska få ärva krävs att den tidigare arvsklassen är helt tom. Föräldrar ärver alltså inte sitt barn om barnet själv har barn.

Eftersom föräldrarna ej är i livet träder deras barn (alltså den avlidnes syskon, om det finns några) i deras ställe enligt den så kallade istadarätten. Finns det inga helsyskon och båda föräldrarna är döda tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. Om vi för enkelhetens skull nu bortser från adoptionen innebär alltså detta att halvsyskonet i ditt exempel tar hela arvet efter den avlidne, förutsatt att inga andra syskon finns. Reglerna om arvsrätt finner du i 2 kap ärvdabalken. Det bör även understrykas att om den avlidne var gift, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, såvida inga särkullbarn (barn till den avlidne som inte är den efterlevande makens barn) gör anspråk på att få ut sitt arv direkt. Detta följer av 3 kap 1 § ärvdabalken.

Gällande adoptionen finns det en regel i 4 kap. 8 § föräldrabalken som stadgar att vid tillämpning av bestämmelser i lag ska adoptivbarn likställas med biologiska barn. För arvsrätten innebär detta att det inte görs någon skillnad på arvtagare som är adopterade. Ett barn som är adopterat har alltså samma rätt till arv från förälder eller mor- och farföräldrar som biologiska barn. Detta gäller dock inte, om annat är särskilt föreskrivet eller följer av ''rättsförhållandets natur''. Jag har inte kunnat finna något som tyder på att det adopterade halvsyskonet i detta fallet skulle gå miste om sin arvsrätt. Halvsyskonet verkar således ha arvsrätt i enlighet med den ovan angivna arvsordningen, det vill säga han/hon ärver hela kvarlåtenskapen från den avlidne.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1551)
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror

Alla besvarade frågor (88317)