Arvsrätt efter syskon

Arvsrätt?

Det gäller 4 syskon för länge sedan. Alla syskon är döda.

Jag kallar dom nr1 nr2 nr3 och nr4

nr 1 (inga barn) är fortfarande ett sterbhus med ett antal konton med pengar.

nr 2 (inga barn) ,död

nr 3 emigrerade till Amerika, död (1 barn, som lever i Amerika)

Min mormor hade ett förhållande med nr4

Min mormor ärvde honom efter testamente. (de var ej gifta)

mormor nu död, min mamma (enda barn) ärvde.

Min mamma död (jag enda barn)

Fråga: ärver jag något från sterbhuset?

Av någon anledning har det inte blivit någon bouppteckning under alla år (ca 45 år).

Och vem kan i så fall hjälpa till att upplösa sterbhuset.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det hela beror lite på i vilken ordning de olika syskonen dog. Enligt Ärvdabalkens 1 kap 1 § kan nämligen bara den som lever vid arvlåtarens död ärva.

Du verkar ju vara intresserad av ditt eventuella arv från syskon nr 1. Dina anspråk på detta härleder du ur ditt arv från din mamma som i sin tur härleder det från sin mamma som i sin tur härleder sitt arv ur ett testamente som hon fått från syskon nr 4. För att du överhuvudtaget ska ha något anspråk på syskon nr 1s dödsbo gäller det alltså att syskon nr 4 var i livet när syskon nr 1 dog.

Dessutom krävs för att du ska ha något anspråk på nr 1s kvarlåtenskap att dennes föräldrar inte är i livet, eller levde längre än nr 4. Om någon av föräldrarna till syskonen 1-4 var i livet när nr 1 dog så är det de som ärver först, innan syskonen. Om föräldrarnas enda arvingar var de övriga syskonen så tillfaller sedan nr 1s kvarlåtenskap de övriga syskonen när föräldrarna dör, förutsatt att syskonen lever när detta sker.

Om nr 1 vid sin död inte hade några andra levande arvingar än sina syskon (dvs inga barn, inga levande föräldrar, ingen maka/make) delar de syskon som vid nr 1s dödsfall var i livet lika på kvarlåtenskapen. Om nr 2 dog senare och inte har några andra arvingar i livet än övriga syskon tillfaller dennes del av arvet efter nr 1 de övriga syskonen med lika delar. Att nr 3 emigrerade till Amerika har ingen betydelse för arvsrätten, och eftersom nr 3 har barn som kan träda in i hens ställe har detta barn ett anspråk på del i nr 3s arv efter nr1, även om nr 3 avled före nr 1 - se Ärvdaballken 2 kap 2 §.

Som du märker är det rätt så krångligt att reda ut, utan att veta i vilken ordning de olika syskonen dog. Klart är i alla fall att nr 4 måste ha överlevt nr 1 för att du ska ha några anspråk, och att även om så är fallet så har även barnet till nr 3 ett anspråk på del i arvet från nr 1.

Normalt sett är det den dödsbodelägare som har egendomen i sin vård som är skyldig att se till att det sker en bouppteckning - Ärvdabalken 20 kap 2 §. Eftersom det har gått så lång tid och det ändå inte skett så är frågan vem som har egendomen i sin vård nu för tiden. Annars är det Skatteverket som är den myndighet som ser till att bouppteckning sker - Ärvdabalken 20 kap 9§, så kanske kan ni kontakta dem för mer information.

Elin BrännströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”