Arvsrätt efter kortvarigt äktenskap

2016-06-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej, min svärfar har gått bort efter en tids sjukdom. Hans sambo skyndade att gifta sig med honom och de hann vara gifta i nio dagar. Alla ägodelar så som bostadsrätt står på honom. Min fråga är nu. Har hon rätt att ärva något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är man gift när man går bort ärver den efterlevande maken enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (se här). Hur mycket den efterlevande maken ärver vet man efter att det gjorts en bodelning då man delar giftorättsgodset (egendomen) mellan makarna. Huvudregeln är att egendomen delas lika mellan makarna. Den delen som tillfaller den avlidne maken fördelas som arv till de som är arvsberättigade.

Som jag nämnt ovan ärver den efterlevande maken, i detta fall den tidigare sambon. Det finns en bestämmelse som man kan tillämpa vid kortvariga äktenskap (kortare än 5 år) i 12 kap 1 § äktenskapsbalken (se här). Den bestämmelsen innebär att den "rikare" maken kan begära att hen inte ska dela med sig lika mycket av sin egendom vid bodelningen utan behålla en större del själv. Denna bestämmelse är dock inte tillämplig vid bodelning som sker på grund av att den ena maken dör.

Det finns även en annan bestämmelse i 12 kap 2 § äktenskapsbalken som innebär att vid dödsfall så kan man begära att vardera part ska behålla sitt giftorättsgods (sin egen egendom). Detta kan däremot bara åberopas av den efterlevande maken, alltså den tidigare sambon.

För att sammanfatta det hela och besvara din fråga har den tidigare sambon rätt att ärva din svärfar eftersom att de var gifta och det finns ingen bestämmelse som kan ändra det på grund av att det var ett kortvarigt äktenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88231)