Arvsrätt efter arvsavstående

2021-06-08 i Arvsordning
FRÅGA
Hej !Min mamma o min bror hade ett hus tillsammans, min bror dog 2014 hans dotter sa då ifrån sig sin arvsrätt efter honom han hade då stora skulder som gick till kronfogden dom sålde inte huset på grund av att det inte skulle ge någon vinst. Min mamma har då haft hand om hela huset och betalat lånen. När mamma gick bort 2019 så gick ärendet till kronofogden eftersom det inte fanns några pengar att betala dom lån med som var kvar i dödsboet. Nu är huset sålt och det blev en liten vinst både till mamma och min bror, min mammas andel ska jag och min systers dotter (min syster gick bort 1991) dela på men min fråga är då vem som är arvsberättigad efter min bror är det bara jag eller även min systerdotter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag förstår det du skriver så var ni var tre barn till din mamma och din pappa: du, din bror och din syster. Jag förstår det också som att din bror har en nu levande dotter som avstått sitt arv efter din bror när han gick bort. Jag förstår det också som att din syster har ett nu levande barn, dvs. din systerdotter. Det finns några frågor som jag inte har all information för att helt och hållet bedöma och därför kommer jag svara utifrån vissa antaganden som jag gör och förklarar allt eftersom. Jag kan också inledningsvis nämna att det finns en skillnad mellan arvsavsägelse och arvsavstående. Det senare innebär att en arvtagare avstår sin arvsrätt efter det att arvlåtaren dött, medan det förra innebär att en arvtagare avsäger sig sitt arv i förväg, dvs. innan en arvlåtare har dött. Vad jag förstår har din syster avstått arvet efter sin bror men inte avsagt sig någon arvsrätt till eventuella framtida arv.

Arvet efter din bror

När du skriver att din brorsdotter sa ifrån sig sin arvsrätt, så förstår jag det som att hon avstod arvet utan att ange vem som skulle ärva istället och jag tolkar det du skriver som att hon inte heller hade några barn som trädde i hennes ställe. Det innebär då att hennes arvslott, i den mån det återstod något efter att Kronofogden gjort sina anspråk, skulle fördelas mellan din brors föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB)) eller om det fortfarande finns ett dödsbo efter din bror kan din brors kvarlåtenskap finnas kvar där. Var ena föräldern död skulle arvet på den sidan istället gå till den avlidnes syskon eller syskons barn, dvs. du och din systerdotter skulle ärva er fars andel i er brors arvslott. Nu förstår jag det som att du och din systerdotter inte ärvde något efter er bror när han dog utan att hans kvarlåtenskap endera gick i sin helhet till er mor eller att den förvaltats av hans dödsbo fram tills nu. Då ska den delen förstås fördelas nu istället.

När det gäller arvsavstående bröstarvingar (dvs. i första hand barn) är det också så att de vid ett senare tillfälle kan ha rätt att få ut sin laglott trots att de tidigare avstått sitt arv. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Den eftersläpande arvsrätten gäller dock inte om bröstarvingen vid det tidigare tillfället fått en skälig kompensation (17 kap. 2 § ÄB). När nu även din mor dött kan det alltså vara så att din brorsdotter har rätt till hälften av vad som finns kvar efter din bror. Andra hälften ska delas mellan övriga arvtagare vilket i ert fall är du och din systerdotter.

Arvet efter din mor

Vad gäller arvet efter din mor ska det fördelas lika på alla hennes grenar, dvs. mellan alla hennes barn eller barns barn (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att en tredjedel tillfaller dig, en tredjedel tillfaller din systerdotter och en tredjedel tillfaller din brorsdotter.

Sammanfattning

Förutsatt att din brorsdotter inte fick någon kompensation då hon avstod sitt arv efter din bror och att hon inte heller gjort någon arvsavsägelse efter sin mormor blir det alltså som följer:

1. Kvarlåtenskapen efter din mor fördelas lika mellan dig, din brorsdotter och din systerdotter.

2. Kvarlåtenskapen efter din bror tillfaller till hälften din brorsdotter och den andra hälften delas lika mellan dig och din systerdotter.

Jag har i bedömningen ovan gjort vissa antaganden i de fall din beskrivning av situationen inte redogjort för alla relevanta detaljer. Är det så att jag missförstått något eller om det finns andra omständigheter som inte nämnts och som du tror kan påverka situationen så är du välkommen att kontakta mig på isak.bergstrom@lawline.se. Vill du anlita Lawline för hjälp med bouppteckningen och/eller arvskiftet kan du också kontakta mig på samma mail, så återkommer vi med en offert. Annars hoppas jag att du fått svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1622)
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående

Alla besvarade frågor (93145)