Arvsrätt då bröstarvingar och föräldrar saknas

2016-04-24 i Arvsordning
FRÅGA
Kvinna är änka sedan många år tillbaka. De var gifta sedan ungdomen. Det finns inga barn på vare sig änkans sida eller den avlidne makens sida. Det fanns inget testamente efter den avlidne maken, änkan ärvde allt. Vem ärver änkan när hon går bort? Har någon på den avlidne makens sida någon arvsrätt efter änkan eller är det enbart änkans syskon som ärver? Föräldrar finns ej i livet på någon sida. Mvh/Jeanette
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). I ärvdabalkens 2:a kapitel stadgas släktingars arvsrätt. Då barn saknas är det i första hand föräldrarna som ärver enligt 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. Eftersom föräldrarna i det förevarande fallet har avlidit ärver syskonen, detta enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. Syskonen delar då lika på föräldrarnas lott.

Eftersom änkan ärvde allting har den avlidne makens efterarvingar arvsrätt vid änkans bortgång, 3 kap. 2 § ÄB. Då den avlidne maken saknade barn och föräldrar gäller samma arvsordning som ovan, nämligen att syskon ärver. Har ett syskon avlidit ärver syskonets barn enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de som ärver änkan är dels den avlidne makens efterarvingar och dels de som har arvsrätt efter änkan.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1527)
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (86707)