Arvsrätt barnbarn

2015-02-28 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en fråga angående arvsrätt. Jag har två föräldrar som är i 90-års åldern och jag är det enda barnet då min bror avled för ett år sedan. Min bror har ett barn . Jag har ett barn , så det finns två barnbarn . När mina föräldrar går bort , vem ärver om det inte finns ett testamente Har barnbarnen någon ratt till arv ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB)

Av ÄB 2:1 framgår att närmaste arvingar är det som kallas bröstarvingar, man brukar också kalla detta för första arvsklassen. Det är alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare till den avlidne.

Om dina föräldrar exempelvis efterlämnar 100 000 kronor så ska detta delas lika mellan barnen (ej barnbarn etc.) Eftersom din bror har dött så tillfaller hans andel istället hans barn, alltså 50 000 kronor. Man kan säga att arvet delas upp i lika många grenar som det finns barn och detta fördelas sedan nedåt. Hade din bror istället haft två barn hade dessa fått 25 000 kronor var.

Viktigt att komma ihåg är att maken till den avlidna ärver med försteg ÄB 3:1, 3:2 och först efter även den andre makens död blir bröstarvingars arvsrätt aktuell.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81763)