FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning08/09/2020

Arvsordningen - vem ärver ?

Hej!

Jag har en fundering. MIn mor är gift med en man som jag och min syster växt upp med. Vid en diskussion uppstod funderingar kring vad som händer med hans arv vid bortgång. Om han dör först har jag förstått att arvet går till min mor. Men när hon sedan går bort tillfaller något till hans andra släkt såsom syskon med barn? Han har inga egna biologiska barn. Som jag uppfattat tillfaller hans arv min mor och att det vidare tillfaller oss vid hennes bortgång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Baserat på informationen i frågan tolkar jag det som att inget testamente föreligger.

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen

Den legala arvsordningen: är en "lista" över vilka som p g a släktskap har rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap.

(1) Den första arvsklassen består av bröstarvingar, d v s barn till den avlidne. Bröstarvingar ska få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om en bröstarvinge har avlidit går dennes arvsrätt över till dennes barn, d v s den avlidnes barnbarn (2:1 ÄB).

(2) I fall den avlidne inte har några barn eller barnbarn ska den andra arvsklassen få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2:2 ÄB).

(3) Om den avlidne inte har någon i den första arvsklassen ska den tredje arvsklassen få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder (2:3 ÄB).

För det fall som den avlidne är gift, ska dennes kvarlåtenskap tillfalla efterlevande make. Efterlevande makes rätt till arv går därefter före alla arvingars rätt till arv, med undantag för särkullbarn (3:1 ÄB). Särkullbarn är barn från tidigare relationer. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder.

Sammanfattning

Om er styvfar avlider innan er mor, kommer hans kvarlåtenskap att tillfalla er mor efter en bodelning. Då er styvfar inte har några barn (bröstarvingar) eller barnbarn går vi neråt i trappstegen, vilket betyder att den andra arvsklassen har rätt till efterarv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Minella KurjakovicRådgivare