Arvsrätt för efterlevande make och arvsordningen i övrigt

Hej

1959 vid arvsskifte efter sin pappa ärvde min mamma en fastighet hon har stått som ensam på lagfarten hon var gift då, finns ingen skrivning om enskild egen dom. Hon har nu avlidit.

men pappa lever och har bott på ett äldreboende i drygt 5 år. dom har fyra gemensamma barn.

Min fråga är nu hur ska arvet fördelas

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom din fråga handlar om arv, så är svaret reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom din mamma ärvde fastigheten av sin far, och sedan stod ensam på lagfarten, var din mamma ensam ägare till fastigheten. Fastigheten kan därför bara ärvas av din mammas efterlevande arvingar och/eller eventuella testamentstagare till henne (dvs personer din mamma har angivit i ett av henne eventuellt upprättat testamente).

Av din fråga, framkommer det inte om huruvida din mamma innan sin död hade upprättat ett testamente. Jag utgår därför i mitt svar till dig från att något sådant inte existerar. Då inget testamente existerar, kommer fastigheten i sin helhet att endast tillfalla din mammas efterlevande arvingar enligt den legala arvsordningen, vilken beskrivs i ÄB. Om ett testamenten ändå skulle finnas, gäller det som står i testamentet.

Enligt den legala arvsordningen, delas arvingarna in i tre olika arvsklasser beroende på hur nära släkt de är med den avlidne. Arvingar i första arvsklassen har företräde till arvet framför arvingarna i andra, som i sin tur har företräde framför arvingar från tredje arvsklassen. Detta framkommer av ÄB 2:1 2st*, 2:2 och 2:3.

(* Med ÄB 2:1 2st menas Ärvdabalken 2 kap 1§ andra stycket.)

I din fråga nämner du att din mamma och pappa har fyra gemensamma barn. Som din mammas barn, är du och dina tre syskon arvingar i första arvsklassen till din mamma (ni är sk bröstarvingar). Ni har därför som huvudregel företräde framför alla andra arvingar att tillsammans ärva allt från er mamma, vilket inkluderar fastigheten. Eftersom du inte nämner att du skulle ha några halvsyskon på din mammas sida, utgår jag ifrån att du och dina tre nämnda syskon är din mammas enda barn. Om er mamma ändå skulle ha barn från andra förhållanden, har de rätt att dela lika på arvet med er. Detta framkommer av ÄB 2:1.

Vidare, nämner du i din fråga att din mamma har varit gift. För fördelningen av arvet efter henne, spelar det roll huruvida hon var gift vid sin bortgång.

Var din mamma inte gift vid sin bortgång, kommer arvet, och därmed fastigheten, att tillfalla dig och dina tre syskon att dela lika på enligt huvudregeln i ÄB 2:1.

Om din mamma var gift med din pappa

Var din mamma däremot gift med din pappa vid sin bortgång, kommer en specialregel om makes arv att inträda. Detta framkommer av ÄB 3:1 1st. Detta innebär att trots att du och dina tre syskon som huvudregel har rätt att ärva er mamma direkt vid hennes bortgång, kommer ni nu direkt inte att få ut något alls. Istället kommer er pappa att ärva er mamma med försteg framför er. Med detta menas att er pappa kommer ärva allt från er mamma (inklusive fastigheten), och ni kommer först få ut ert arv efter er mamma, då även er pappa har gått bort. När sedan kvarlåtenskapen efter er pappa ska fördelas, så har ni rätt till sk efterarv (er uppskjutna arvsrätt) efter er mamma. Efterarvet kommer att fördelas ut från er pappas kvarlåtenskap, innan arvet som härstammar från honom får fördelas. Detta framkommer av ÄB 3:1 1st och 3:2 1st.

Hur mycket som ni syskon har rätt till i efterarv efter er mor, beräknas som en kvotdel (se ÄB 3:2 3st). Hur denna kvotdel beräknas är lättast är att åskådliggöra detta i ett exempel:

Låt oss säga att din pappa vid din mammas bortgång ägde 100 kr. Din mamma efterlämnade sig totalt 50 kr (inklusive fastighetens värde), vilket din pappa då kommer att ärva med försteg framför er fyra syskon. Totalt efter din mammas bortgång kommer därför din pappa att äga 150 kr, varav 1/3 utgörs av arvet efter din mamma. Vid din pappas bortgång kommer därför du och dina syskons efterarv att utgöra 1/3 av hans kvarlåtenskap. Efterlämnar din pappa således 90 kr, så kommer 30 kr att utgöra erat gemensamma efterarv efter er mamma.

Er pappa har inte rätt att testamentera bort ert efterarv, utan oavsett vad er pappa lämnar efter sig har ni rätt till 1/3 av detta i efterarv efter er mamma. Däremot, har er pappa ingen skyldighet att behålla er mammas ärvda fastighet, utan kan sälja den om han vill. Detta är möjligt pga er pappa ärver er mamma med sk fri förfoganderätt, vilket innebär att han har rätt att disponera över arvet efter er mamma hur han önskar under den tiden han är i livet.

Om din mamma var gift med någon annan än din pappa

Då du inte nämner någon annan än din pappa i frågan, antar jag att din mamma vid sin bortgång inte var gift med någon annan som inte är din pappa. Om så ändå var fallet, så kommer hela din mammas arv (inklusive fastigheten) att tillfalla dig och dina tre syskon att dela lika på. Endast om din mammas nya make är betydligt mindre bemedlad, kan dennes arvsrätt som make att inkräkta på ert arv, pga den sk basbeloppsregeln (se ÄB 3:1 2st). Basbeloppsregeln har beskrivits tidigare av Lawline HÄR.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga, och skulle vara så att din mamma hade upprättat ett testamente, och du skulle ha frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss igen. För juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller info@lawline.se.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo