Arvsordningen och istadarätt

2016-07-28 i Arvsordning
FRÅGA
Faster dör sist av fem syskon. Kvar finns åtta syskonbarn. Utomlands finns två syskonbarnbarn vars mor är död. Ärver dessa två syskonbarnbarn eller är arvledet slut vid syskonbarnen som lever?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig till lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB).

När ett arv ska fördelas så görs detta efter den legala arvsordningen som baseras på de tre olika arvsklasserna i ÄB 2 kap.

I den första arvsklassen återfinns bröstarvingar, alltså den dödes egna barn, samt efterlevande make, se ÄB 2:1 samt 3:1 st. 1. I denna arvsklass kan även istadarätt bli aktuell, vilket innebär att barnbarn till den döde kan träda i sin förälders ställe om denna också har gått bort. Alltså om A dör och efterlämnar två barn B och C, varav det ena barnet B också gått bort så kan därmed dennes barn B1 träda i dennes ställe och ärva B:s del av kvarlåtenskapen. Denna istadarätt är obegränsad och kan därför gälla även barnbarns barn osv.

Om det saknas arvingar från den första arvsklassen så går man vidare till den andra arvsklassen och då går arvet i första hand till den dödes föräldrar, se ÄB 2:2 st. 1. Även här kan istadarätten bli aktuell om någon av A:s föräldrar gått bort. I ett sådant fall kommer A:s syskon att träda i den döde förälderns ställe och ta del av hälften av arvet, medan resterande hälft går till den levande föräldern, se ÄB 2:2 st. 2. Detta innebär att om båda föräldrarna till A har gått bort och även alla syskon till A, så kommer arvet att delas lika mellan syskonens barn. Även i denna arvsklass är istadarätten obegränsad, vilket innebär att även syskonbarns barn kan ha rätt att ta del av arvet. I den situationen du angivit ovan skulle isåfall arvet fördelas lika mellan syskonbarnen, alltså 1/8 vardera. Om ett av dessa åtta syskonbarn gått bort så kommer därför dennes barn att få dela på 1/8.

I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Här sträcker sig istadarätten till far- och morbröder samt fastrar/mostrar, men efter det släcks den ut. Istadarätten är därmed inte obegränsad i den tredje arvsklassen, vilket är varför kusiner inte kan ärva, se ÄB 2:3.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88382)