Arvsordningen när båda föräldrarna avlidit samt en av barnen

2016-11-27 i Arvsordning
FRÅGA
Min farfar och farmor har gått bort och de hade två söner. Den ena sonen har gått bort och den andra är i livet. Den avliden sonen har en dotter som är gift och har två vuxna barn. Den levande sonen har två vuxna barn varav en är gift.Vilka i det här är en efterarvinge? Är det bara barn i rakt nedstigande led eller är de ingifta personerna även de efterarvingar. De äkta makarna ärver ju varandra tänker jag!?Anledningen till frågan är för att reda ut vem av dessa, om någon, som kan vara förrättningsman i en bouppteckning. Detta pga att en av dödsbodelägarna inte vill anlita hjälp till bouppteckningen.Med vänlig hälsning,Jennifer
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.
Arvsordningen i ärvdabalken reglerar vem som är arvinge och denna ordning gäller om det inte finns något testamente. Först i arvsordningen är bröstarvingar (barn) enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken, här. Barnen ärver lika mycket. Om ett barn är avlidet så ärver dennes barn i sin förälders ställe, detta kallas istadarätten och regleras i samma paragraf som ovan.

Om vi tänker oss att din farfar dog först så ärver alltså sönerna din farfar. Eftersom ena sonen är död ärver hans dotter det han skulle ha ärvt. De ärver då den del som din farfar tilldelats efter en bodelning. Detta ärver de dock i efterarv eftersom makan är vid livet och ärver allt enligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken, se här.
I en bodelning delas allt giftorättsgods i förhållandet lika mellan parterna enligt äktenskapsbalkens regler, se här. Hälften tillföll således din farfars dödsbo och hälften din farmor. Din farmor ärvde sedan din farfar enligt vad som sagts ovan.

Om vi nu tänker oss att din farmor avled senare så kommer den del som hon ärvde av din farfar samt den egendom som hon lämnade kvar att tillfalla barnen då dessa ärver först enligt vad som sagts ovan.

Sammanfattningsvis så är alltså din farmor och farfars barn både arvingar och efterarvingar när båda har avlidit. Ingifta parter ärver inte.

Hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du undrar över något mer.
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88514)