FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning24/12/2020

Arvsordningen mellan arvlåtarens föräldrar och syskon

En mor har två vuxna barn ett av barnen dör och har inga arvingar ej heller skrivit testamente. Modern har varit gift men är inte detta längre och fadern är död sen länge. Är det modern som ärver det döda barnet eller den andra brodern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har tolkat det som att du har en generell fråga om hur arvsordningen fungerar samt hur de olika arvsklasserna förhåller sig till varandra. Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB), vilket jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

Jag kommer i mitt svar att beakta modern, den avlidna fadern och de två barnen, varav den ena har gått bort. Såsom jag tolkat situationen så har fadern gått bort innan den ena brodern avled.

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. I detta fall så innefattar den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB avkomlingar till den avlidna. Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat.

Eftersom du nämner att den avlidna brodern inte har några bröstarvingar så finns det ingen som ingår i den första arvsklassen som kan ärva brodern. Istället kan vi då beakta den andra arvsklassen och utröna ifall det finns någon som är arvsberättigad där.

I den andra arvsklassen ingår föräldrarna och föräldrarnas avkomlingar (ex. arvlåtarens syskon) enligt 2 kap. 2 § ÄB. Regeln innebär att arvet i första hand fördelas lika mellan föräldrarna (modern får ½ och fadern får ½). Om den ena föräldern redan har avlidit så kommer den förälderns del av arvet att fördelas mellan förälderns avkomlingar istället enligt 2 kap. 2 § st. 2 ÄB.

Slutsats:

Detta innebär alltså att hälften av arvet från den avlidna brodern kommer att tillfalla modern. Eftersom fadern redan är avliden så kan inte arvet att tillfalla honom enligt 1 kap. 1 ÄB. Istället så kommer faderns andel att fördelas hos dennes avkomlingar, vilket i detta fall är syskonet som fortfarande lever.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victoria AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?