Arvsordningen, förskott på arv och istadarätten

2016-04-25 i Arvsordning
FRÅGA
Jag äger en villafastighet som jag tänker skänka till mina två barn i livet. Två andra barn är avlidna, men efterlämnar egna barn och barnbarn. Hur ser rättsläget ut vad avser dels gåvotransaktionen och dels arvsrätten när den senare frågan aktualiseras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken så tillhör den avlidnes barn första arvsordningen, de är alltså bröstarvingar. Första arvsklassen utgörs alltså av arvslåtarens barn. Det framgår även att arvlåtarens barn taga lika lott och om barnet är dött så träder dennes barn in istället och tar arvet. Detta följer utav den så kallade istadarätten. Istadarätten är obegränsad och gäller därför även barnbarn osv.

I ditt fall så kommer alltså dina två barn som är vid livet att ärva en fjärdedel var av ditt framtida arv. Dina två avlidna barns barn kommer att ärva en fjärdedel vardera (om dina avlidna barn hade flera barn så delar de på arvslotten som hade tillfallit ditt avlidna barn). Barnbarnen ärver inte eftersom deras föräldrar ärver i första hand och man går inte vidare i arvsledet ifall det finns någon före.

I och med att du tänker skänka en fastighet till dina två barn som är vid livet så kommer detta att räknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att dina två barn kommer att få räkna av gåvan från sitt när arvet efter dig fördelas. Du kan dock skriva ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv om du så önskar.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1496)
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?
2020-10-22 Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

Alla besvarade frågor (85281)