Arvsordningen då den avlidne inte har barn och inte heller har föräldrar och syskon vid liv

2020-02-03 i Arvsordning
FRÅGA
En person som avlidit har aldrig varit gift och har inga barn. Hennes föräldrar är döda och hennes två bröder. Båda bröderna har två barn. Vem ärver?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom frågan rör arvsordningen kommer ärvdabalkens andra kapitel att vara aktuellt.

2 kap. 2 § ärvdabalken är aktuell i detta fall, eftersom den beskriver arvsordningen då den som avlidit inte har några barn (bröstarvingar), men även situationen då föräldrarna dessutom har avlidit. I ett sådant fall delar arvlåtarens syskon på den döda förälderns del. Jag tolkar din fråga som att även hennes bror har dött, vilket innebär att syskonets barn som delar på det arv som syskonet hade haft rätt till.

Eftersom båda föräldrarna hade avlidit skulle hennes bror ha ärvt all kvarlåtenskap. I och med att även hennes bror avlidit kommer därför de två syskonbarnen att ha rätt till hälften var av den avlidnes kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84206)