Arvsordningen - arvets fördelning mellan bröstarvingar

2020-05-20 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver mig när jag dör? Jag har 2 söner varav den äldsta sonen har 2 barn, i den händelse att alla tre skulle vara avlidna den dagen jag avlider. Får då min yngsta son hela min kvarlåtenskap?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att du inte skrivit ett testamente. Jag kommer först berätta allmänt hur arvsreglerna fungerar för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.

Arvsordningen
Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Arvtagare är uppdelade i tre klasser (2 kap ärvdabalken).

I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver.

I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar. I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.

I den tredje och sista arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.

Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfonden

Vem ärver din kvarlåtenskap?
Det framgår i din fråga att du har två söner och att den äldsta sonen har två barn. Skulle båda sönerna vara vid liv när du avlider så delar sönerna lika på arvet (50 % var). Om den äldsta sonen och hans två barn avlider innan dig så går hela arvet till din yngsta son.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88495)