Arvsordningen

2021-02-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hejsan!Med följande scenario, vem är dödsbodelägare hos bror (B) 4?Fyra bröder B1 gift 3 barn, B2 gift 2 barn, B3 ogift inga barn, B4 gift 3 barn. Föräldrar avlidna.Broder 4 avlider hastigt och endast 10 dagar senare avlider bror 3. När broder 3 avlider så är ingenting med broder 4s frånfälle klart med bouppteckning, begravning etc.Helt klart är ju att broder 1 och 2 ärver broder 3, men blir det hustrun eller de 3 barnen till broder 4 utifrån att all pappersexercis ännu ej är klar kring hans frånfälle?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vilka som blir dödsbodelägare hos broder 4 som är gift och har barn vid hans frånfälle. Enligt svensk lag ärver hans fru all egendom och blir ensam dödsbodelägare. De gemensamma barnen får inte ta del av något arv innan makan också gått bort. Särkullbarn har dock rätt att begära ut sin laglott direkt och behöver inte vänta. De kan dock välja att vänta till förmån för efterlevande maken.

Du har rätt i att broder 1 och 2 ärver broder 3, som är ogift och som inte har några barn. Om han inte har testamenterat bort egendom till någon annan så blir broder 1 och 2 dödsbodelägare då han inte var gift, hade egna barn eller hade föräldrar i livet. Då ärver syskonen, om personen inte testamenterat något annat. Se bestämmelserna i 2 kap 3, 2 och 3 §§ ÄB som anger denna ordning.

Svaret på din fråga är alltså att det är hustrun som ärver broder 4 och blir ensam dödsbodelägare, enligt 3 kap 1 § ÄB.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1609)
2021-05-15 Fördelning av arv enligt dansk rätt
2021-05-14 Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?

Alla besvarade frågor (92309)