Arvsordningen

2020-09-26 i Arvsordning
FRÅGA
Har en halvbror som avlidit. Han har en helbror och en avliden syster som efterlämnar barn. Inga föräldrar som lever. 1.Bör jag som halvsyster bli kallad till bouppteckning?2.Om det finns testament skrivet. Ska jag kallas ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsordningen är som sådan att närmast arvingar är arvlåtarens barn, dvs bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Finns det inga bröstarvingar är det arvlåtarens föräldrar som är närmast arvingar och får hälften var av arvet. Är någon, eller båda av föräldrarna inte i livet är det arvlåtarens syskon som tar över föräldrarnas lott (2 kap. 2 § ärvdabalken). I ditt fall kommer du alltså få ta del av din halvbrors arv som skulle tillfallit er gemensamma förälder. Därav anses du som en legal arvinge.

Skatteverket anger på sin hemsida att de som ska kallas till bouppteckningsförrättning bland annat är legala arvingar, där du faller in i den kategorin enligt arvsordningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93333)