Arvsordningen

Hej. Jag är gift. Jag och min hustru har två gemensamma barn, och jag har två barn sedan tidigare (särkullsbarn). Min hustru kommer att ärva sina föräldrar och vi vill då att det arvet går till våra två gemensamma barn. Nuvarande situation innebär väl att jag ärver henne till fullo och att våra gemensamma barn ärver tillsammans med mina särkullsbarn vid min död. Hur skall testamente skrivas för att min hustrus arv från sina föräldrar endast kommer mig samt våra gemensamma barn tillgodo?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Reglerna om arv i Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637 anger hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas i de fall den avlinda inte själv givit några besked om detta i ett testamente. Lagens fördelning av kvarlåtenskapen följer i stor utsträckning genetiska släktband. Den eller de som är närmst släkt med den avlidna ärver före mer avlägsna släktingar. Släktingarna är indelade i olika arvsklasser där de i den första arvsklassen står först på tur att ta arv efter den avlidna. Principen innebär att de i första hand är arvlåtarens avkomlingar, så kallade bröstarvingar, som ärver, 2 kap 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Med bröstarvingar menas arvlåtarens barn, barnbarn osv. 

Enligt 3 kap 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ska om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att en efterlevande make tar arv före gemensamma barn. Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken får förfoga över egendomen hur han/hon vill med den begränsningen att efterlevande make inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen. Det gemensamma barnen blir vid den efterlevande makens död efterarvinge och har rätt att få ut en andel av den efterlevande makens kvarlåtenskap som motsvarar vad efterlevande make erhöll med fri förfoganderätt efter den först avlidna maken, detta enligt 3 kap 2 § ÄB. 

Det här innebär att om din hustru skulle gå bort innan dig ärver du henne före era gemensamma barn. Vid din bortgång ska, innan din kvarlåtenskap fördelas, arvet du erhöll efter din hustru räknas av från din kvarlåtenskap och gå till era gemensamma barn. Vad som sedan finns kvar av kvarlåtenskapen ska delas lika mellan dina fyra barn. Dina särkullbarn har alltså ingen arvsrätt efter din hustru om inte hon själv väljer att exempelvis testamentera något till dina särkullbarn. 

Hoppas detta var till någon hjälp.

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”